Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
De Toller
- Geschiedenis
- Het karakter
- Rasstandaard
- Fokreglement
- Verzorging
- Trimadvies
- Kleurengenetica
- Dilute/buff
- Vachtverzorging
- Overlijden melden
- Zwemmen

Voor pupkopers
- Aanschaf van een pup
- Aanschaf zorgvuldig gefokte pup
- Nest informatie
- Fokkerslijst
- Prijs van een pup
- Waarde van een stamboom
- Nest statistieken
- Toller herplaatsing
- Showen voor beginners
- Groeicurve

Zie ook...
- Voeding
- Overgewicht
- Oververhitting
- Inteelt
- Vaccinatie
- Huisdier EHBO
- ShowkalenderLaatste update: 15-11-2017Raad van Beheer erkende rasvereniging


 

 
  Fokreglement

Hieronder treft u het "Verenigingsfokreglement" Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland (afgekort VFR NSDTRCN) aan. Indien belangstellenden het  fokreglement niet als pdf bestand kunnen openen kunnen zij contact opnemen met het secretariaat.

Het Verenigingsfokreglement (VFR) voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Nova Scotia Duck Tolling Retriever en is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Dit VFR geldt voor alle leden van de vereniging 'Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland'.

De in het VFR opgenomen 'gezondheidsregels' - zie artikel 4 - betreffen aandoeningen die in het ras voor kunnen komen en waarvoor (DNA) testen beschikbaar zijn.

VFR NSDTRCN uittreksel_per 01-07-2017

VFR NSDTRCN per 01-07-2017

RvB wijziging BWG per 1-1-2016

Vanaf 1 januari a.s. wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 10- en 24 maanden regels komen te vervallen en worden vervangen door een 12 maanden regel. Daar komt bij dat bij de nieuwe regel gerekend zal worden met de geboortedatum (in plaats van de dekdatum), om zo in de pas te lopen met het Besluit Houders van dieren. Zie ter verduidelijking bijgevoegd schema.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.6 van het VFR zal komen te vervallen en 3.5 van het VFR zal gewijzigd worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden:

"Tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van dezelfde teef dient een termijn van minstens 12 maanden te zitten."
 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2017
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744