Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
De Toller
- Geschiedenis
- Het karakter
- Rasstandaard
- Fokreglement
- Verzorging
- Trimadvies
- Kleurengenetica
- Dilute/buff
- Vachtverzorging
- Overlijden melden
- Zwemmen

Voor pupkopers
- Aanschaf van een pup
- Aanschaf zorgvuldig gefokte pup
- Nest informatie
- Fokkerslijst
- Prijs van een pup
- Waarde van een stamboom
- Nest statistieken
- Toller herplaatsing
- Showen voor beginners

Zie ook...
- Voeding
- Overgewicht
- Oververhitting
- Inteelt
- Vaccinatie
- Huisdier EHBO
- ShowkalenderLaatste update: 14-09-2020
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Fokreglement

Hieronder treft u het "Verenigingsfokreglement" Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland (afgekort VFR NSDTRCN) aan. Indien belangstellenden het  fokreglement niet als pdf bestand kunnen openen kunnen zij contact opnemen met het secretariaat.

Het Verenigingsfokreglement (VFR) voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Nova Scotia Duck Tolling Retriever en is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Dit VFR geldt voor alle leden van de vereniging 'Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland'.

De in het VFR opgenomen 'gezondheidsregels' - zie artikel 4 - betreffen aandoeningen die in het ras voor kunnen komen en waarvoor (DNA) testen beschikbaar zijn.

VFR RvB versie 01012018_NSDTRCN ALV 03-2019_ingangsdatum 01082019 web

VFR NSDTRCN uittreksel_per 01082019

RvB wijziging BWG per 1-1-2018

Vanaf 1 januari 2018 is het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) gewijzigd, in die zin dat de 12 maanden regel is aangepast.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR is gewijzigd. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR is aangepast naar:

"Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit."

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.


 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2020
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744