Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
De Toller
- Geschiedenis
- Het karakter
- Rasstandaard
- Fokreglement
- Verzorging
- Trimadvies
- Kleurengenetica
- Dilute/buff
- Vachtverzorging
- Overlijden melden
- Zwemmen

Voor pupkopers
- Aanschaf van een pup
- Aanschaf zorgvuldig gefokte pup
- Nest informatie
- Fokkerslijst
- Prijs van een pup
- Waarde van een stamboom
- Nest statistieken
- Toller herplaatsing
- Showen voor beginners

Zie ook...
- Voeding
- Overgewicht
- Oververhitting
- Inteelt
- Vaccinatie
- Huisdier EHBO
- ShowkalenderLaatste update: 19-09-2021
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Fokreglement

Hieronder treft u het "Verenigingsfokreglement" Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland (afgekort VFR NSDTRCN) aan. Indien belangstellenden het  fokreglement niet als pdf bestand kunnen openen kunnen zij contact opnemen met het secretariaat.

Het Verenigingsfokreglement (VFR) voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Nova Scotia Duck Tolling Retriever en is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Dit VFR geldt voor alle leden van de vereniging 'Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland'.

De in het VFR opgenomen 'gezondheidsregels' - zie artikel 4 - betreffen aandoeningen die in het ras voor kunnen komen en waarvoor (DNA) testen beschikbaar zijn.

VFR RvB versie 01122020_NSDTRCN ALV 19062021

VFR NSDTRCN uittreksel_per 19062021


ALV 20-10-2020

Naar aanleiding van ingekomen stuk, behandeld bij agendapunt 10.

De ledenvergadering heeft het bestuur gevraagd dispensatie te verlenen voor artikel 7. EXTERIEURREGELS
In ons VFR (artikel 7) hebben we een exterieureis staan. Vanwege COVID-19 kwamen fokkers in de knoop te zitten doordat ze niet aan de exterieureis konden voldoen. Afgelopen september kon het bestuur daar nog op inspelen door het, naast de KCM, organiseren van een fokgeschiktheidskeuring. Nog bedankt daarvoor! Maar nu de normaal gesproken zo volle tentoonstellingsagenda voornamelijk een grote leegte of geannuleerde tentoonstellingen toont kan het zijn dat fokkers wederom in de knoop gaan komen. Uitstellen van een nest is een optie maar niet altijd mogelijk of wenselijk.

Concrete vraag:
Om fokkers/dekreu-eigenaren tegemoet te komen in deze COVID-19 tijd zou het voor nu wellicht een optie zijn om een vrijstelling voor het verplicht showen te geven zolang er niet regulier geshowd kan worden?
Indien mogelijk zou het bestuur kunnen kijken of het in het 1e kwartaal van 2021 mogelijk is om bijvoorbeeld een fokgeschiktheidskeuring te organiseren, uiteraard afhankelijk van de COVID-19 situatie op dat moment. Leden kunnen dan gebruik maken van die gelegenheid tot het laten keuren van hun ongekwalificeerde honden.

Het bestuur snapt het dilemma en meldt dat ze, indien een fokker nu wil fokken maar niet kan voldoen aan de exterieurregels, volgens het VFR moet sanctioneren. Sanctioneren op de exterieurregels waaraan men op dit moment niet kan voldoen is echter niet reëel.

In de ALV is besproken dat door de voortdurende COVID-19 pandemie niet aan de benodigde exterieur regels kan worden voldaan. In de ALV is daarom besloten dat door het bestuur -op verzoek van de fokker- dispensatie op artikel 7. Exterieurregels zal worden verleend zolang er redelijkerwijs niet eerder aan de benodigde exterieurregels voldaan had kunnen worden. Dispensatie zal niet (meer) worden verleend als de vereniging fokgeschiktheidskeuringen kan organiseren c.q. er weer regulier geshowd kan worden.

Bij een goedgekeurde dekbeoordeling komt dan -indien van toepassing- de melding: 'dispensatie artikel 7 verleend i.v.m. COVID-19' te staan.

 

 RvB wijziging BWG per 1-1-2018

Vanaf 1 januari 2018 is het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) gewijzigd, in die zin dat de 12 maanden regel is aangepast.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR is gewijzigd. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR is aangepast naar:

"Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit."

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.


 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2021
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744