Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
De Toller
- Geschiedenis
- Het karakter
- Rasstandaard
- Fokreglement
- Verzorging
- Trimadvies
- Kleurengenetica
- Dilute/buff
- Vachtverzorging
- Overlijden melden
- Zwemmen

Voor pupkopers
- Aanschaf van een pup
- Aanschaf zorgvuldig gefokte pup
- Nest informatie
- Fokkerslijst
- Prijs van een pup
- Waarde van een stamboom
- Nest statistieken
- Toller herplaatsing
- Showen voor beginners

Zie ook...
- Voeding
- Overgewicht
- Oververhitting
- Inteelt
- Vaccinatie
- Huisdier EHBO
- ShowkalenderLaatste update: 13-09-2021
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Tips voor de aanschaf van een pup

Vraag altijd of een fokker volgens het rasspecifieke reglementen van de rasvereniging fokt. Hierbij geldt dat het lidmaatschap van de rasvereniging géén garantie geeft dat er ook daadwerkelijk met positief advies van de rasvereniging gefokt wordt!

Alle Nederlandse fokkers, aangesloten bij de erkende rasvereniging, de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, dienen te voldoen aan de eisen die in het rasspecifieke fokreglement zijn beschreven. Van buitenlandse fokkers die lid van bovengenoemde club zijn wordt verwacht dat zij conform dezelfde eisen werken en handelen.

Als een fokker zegt wel te fokken via de erkende rasvereniging en een nest blijkt te hebben, vraag dan altijd om het schriftelijke positieve fokadvies dat door de fokadviescommissie is afgegeven.

Informeer ALTIJD naar de gezondheidsgegevens van de ouderdieren. Een goede fokker zal u alle papieren met plezier tonen; een fokker die dat niet kan of wil heeft waarschijnlijk iets te verbergen.

Kijk in welke omgeving de pups gehuisvest worden. Pups hebben een prikkelrijke omgeving nodig om zich te kunnen ontwikkelen. Tollers die te geïsoleerd opgroeien, hebben minder kans op te groeien tot normale sociale honden. Kijk ook hoe de eventueel andere aanwezige honden van de fokker worden gehouden.

Kijk of de omgeving waarin de pup leeft schoon is en of de ontlasting van de pups stevig is. Kijk of de oren en ogen van de pups schoon zijn. Ook de neus mag geen uitvloeiing vertonen. De pups moeten vrolijk zijn en niet in een hoekje weggedoken zitten. Kijk ook naar de conditie van de moederhond. Let daarbij op het gedrag van de hond en op het uiterlijk. Als de moederhond drachtig is, is ze natuurlijk niet op haar mooist, maar wat betreft verzorging moet ze er goed uit zien.

Maak voor u naar de fokker toegaat een lijstje van dingen die u wilt vragen. Domme vragen bestaan niet!

Neem rustig de tijd voor een uitgebreide kennismaking met de fokker en laat u goed voorlichten. De fokker, op zijn beurt, zal ook graag willen weten of de pup bij u goed terechtkomt.

Als de fokker u een koopcontract wilt laten tekenen lees dit dan eerst zorgvuldig door en kijk of u met dit contract kunt leven. Zo niet, teken dan ook niet.

Het spreekt voor zich dat het best handig en aanbevelingswaardig is bij meerdere fokkers te gaan kijken. Als u bij meer dan één fokker op de wachtlijst staat is het wel netjes dat ook aan die fokkers te laten weten, en natuurlijk af te melden wanneer u ergens anders een pup koopt.

Zorg dat uw hele gezin achter de aanschaf van een hond staat; een hond is niet alleen leuk, maar vraagt, zeker als pup, enorm veel tijd en aandacht.

Reken op een wachtlijst!! Pups worden nu eenmaal niet op commando geboren.

Realiseert u dat wanneer u naar een pup gaat kijken, de aanblik vertederend werkt en dat u stevig in de schoenen moet staan om nee te kunnen zeggen.

Bezint eer u begint!!

Voor al uw overige vragen kunt u terecht bij het Toller-informatie punt van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland. Wij hopen u natuurlijk als lid van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland te mogen begroeten.
 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2021
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744