Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
De Toller
- Geschiedenis
- Het karakter
- Rasstandaard
- Fokreglement
- Verzorging
- Trimadvies
- Kleurengenetica
- Dilute/buff
- Vachtverzorging
- Overlijden melden
- Zwemmen

Voor pupkopers
- Aanschaf van een pup
- Aanschaf zorgvuldig gefokte pup
- Nest informatie
- Fokkerslijst
- Prijs van een pup
- Waarde van een stamboom
- Nest statistieken
- Toller herplaatsing
- Showen voor beginners

Zie ook...
- Voeding
- Overgewicht
- Oververhitting
- Inteelt
- Vaccinatie
- Huisdier EHBO
- ShowkalenderLaatste update: 23-11-2021
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Beleid en procedure Herplaatsing

Als vereniging biedt de NSDTRCN hulp bij het herplaatsen van Nova Scotia Duck Tolling Retrievers. Er kan om diverse redenen afstand gedaan worden, bijvoorbeeld door een scheiding, om gezondheidsredenen van de eigenaar, vanwege het niet klikken tussen eigenaar en hond, verdrietige familieomstandigheden of gedragsproblemen.

Wat de reden van herplaatsing ook is, een herplaatsingshond vraagt om een andere benadering dan een pup. De hond draagt immers een geschiedenis met zich mee waarmee in de toekomst rekening gehouden moet worden. Ook moet een toekomstige eigenaar tijd en energie in de hond willen steken en over voldoende vrije tijd beschikken om de hond aan de nieuwe situatie te laten wennen. Het belangrijkste is dat de nieuwe eigenaar met de hond actief wil zijn. De Nova Scotia Duck Tolling Retriever is een hond met werklust, welke hij graag tot ontplooiing wil brengen. De nieuwe baas moet dus actief met de hond aan de slag willen gaan, en daarnaast beschikken over veel geduld, liefde en het vermogen om naar de hond toe consequent en duidelijk te zijn.

Gezien het doel van de rasvereniging Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, het in stand houdend van het ras: Nova Scotia Duck Tolling Retriever, en het nemen en/of verbeteren van maatregelen die kunnen leiden tot verbetering van het ras en het welzijn van tot het ras Nova Scotia Duck Tolling Retriever behorende honden.

hebben wij er als rasvereniging voor gekozen géén bemiddeling te verlenen bij herplaatsing van;
- Nova Scotia Duck Tolling Retrievers die niet zijn ingeschreven in het NHSB of een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding.

Het bemiddelen van de hier bovengenoemde honden is in strijd met het tegengaan dan wel verhinderen van handelingen strijdig met de voorgaande punten; omdat raszuiverheid bij deze honden niet gewaarborgd is. Er is, via DNA, geen controle geweest t.a.v. de afstamming, er is geen controle geweest bij de ouderdieren op het voldoen aan de eisen van het verenigingsfokreglement, waardoor er mogelijk geen maatregelen zijn getroffen om erfelijke aandoeningen, die binnen het ras voorkomen, waar mogelijk te voorkomen.

Uw Nova Scotia Duck Tolling Retriever voor herplaatsing aanmelden

Alleen Nova Scotia Duck Tolling Retrievers die ingeschreven staan in het NHSB of een door de FCI erkende buitenlandse stamboekhouding, én aangemeld worden door hun eigenaar, komen voor herplaatsing via de NSDTRCN in aanmerking.

Maar: wanneer er sprake is van gedragsproblemen bij de hond, dient er een rapport te worden opgemaakt door een gedragstherapeut, aangesloten bij Nederlandse Vereniging van Gedragstherapeuten voor Honden, NVGH (voorheen Alpha), (op kosten van de eigenaar) alvorens de aanvraag in behandeling kan worden genomen.
Ook wanneer plaatsing van de hond niet lukt als gevolg van gedragsproblemen van de hond, kan de contactpersoon, belast met de herplaatsing, de eigenaar verzoeken de hond te laten onderzoeken door een gedragstherapeut, alvorens de procedure kan worden voortgezet.

Bij ernstige gedragsproblemen, welke door de gedragstherapeut in het rapport worden opgenomen, kan de NSDTRCN weigeren de hond via de NSDTRCN te herplaatsen.

Honden met gedragsproblemen gaan, indien de NSDTRCN wél besluit hiervoor te bemiddelen, niet naar mensen die onervaren zijn met het ras en niet naar mensen die al andere honden, huisdieren en/of kleine kinderen hebben (al naar gelang het probleem).

Indien u van mening bent dat u, om welke reden dan ook, geen zorg meer kunt dragen voor de hond adviseren wij u de fokker hiervan onverwijld in kennis stellen. In overleg met de fokker kunt u wellicht tot een dusdanige oplossing te komen waarin het belang van de hond voorop staat. Eén van de mogelijkheden kan zijn dat u (de eigenaar) de hond aan de
fokker overdraagt. De fokker kan vervolgens zelf de hond herplaatsen binnen
zijn/haar eigen klantenbestand of de NSDTRCN om ondersteuning vragen bij de
bemiddeling.

Wanneer u samen met uw fokker geen oplossing heeft voor de herplaatsing van uw Nova Scotia Duck Tolling Retriever, kunt u contact opnemen met ons contact persoon mevrouw Barbara Zeeman-Elbers via tollerinfo@tollertales.nl.

Indien de eigenaar lid is van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland is bemiddeling bij herplaatsing gratis.
Indien de eigenaar geen lid is van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, dient de eigenaar € 25,- aan bemiddelingskosten aan de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland over te maken.

Ik wil me aanmelden voor een te herplaatsen Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

Wij willen u er op wijzen dat herplaatsing van een Nova Scotia Duck Tolling Retriever incidenteel voorkomt en dat de wachttijd dus behoorlijk kan oplopen.

Mocht er toch een nieuw tehuis voor een Nova Scotia Duck Tolling Retriever gezocht moeten worden dan proberen wij als rasvereniging zoveel mogelijk te bemiddelen in deze herplaatsing.

Op de website www.tollertales.nl wordt een Nova Scotia Duck Tolling Retriever vermeldt waarvoor geen geschikt gezin bij de aanmeldingen aanwezig is of een Nova Scotia Duck Tolling Retriever die in het asiel is beland. Dit willen we natuurlijk zeker proberen te voorkomen maar mocht het onverhoopt toch noodzakelijk zijn dan zal de rasvereniging zich ook hier inzetten om zo snel mogelijk een goed gezin te vinden.

Het informatiepunt wordt beheerd door mevr. Barbara Zeeman-Elbers. Zij verzamelt de gegevens van mensen die zich bij de rasvereniging aangemeld hebben met de specifieke vraag voor een ter herplaatsing aangeboden (oudere) Nova Scotia Duck Tolling Retriever.
Aan de hand van de aanwezige gegevens en de gegevens van de te herplaatsen Nova Scotia Duck Tolling Retriever zal er gekeken worden of er een geschikt gezin voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever is.

De rasvereniging bepaalt niet waar de Nova Scotia Duck Tolling Retriever naar toe gaat dat laten zij altijd over aan de huidige eigenaar. Het is belangrijk dat de eigenaar een goed gevoel heeft bij het nieuwe tehuis van hun Nova Scotia Duck Tolling Retriever. De rasvereniging zorgt voor het contact tussen de eigenaar van een te herplaatsen Nova Scotia Duck Tolling Retriever en de persoon die zich opgegeven heeft voor een te herplaatsen Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

De rasvereniging is nimmer aansprakelijk voor Nova Scotia Duck Tolling Retriever die via de rasvereniging worden herplaatst. De rasvereniging is afhankelijk van de informatie die hun door derde wordt verstrekt en kan daarom geen verantwoordelijkheid dragen bij eventuele bestaand gedrag of gezondheidsproblemen die vooraf niet bekend zijn gemaakt.

Nova Scotia Duck Tolling Retriever pup- en herplaatsingsinfo van de NSDTRCN,
Barbara Zeeman-Elbers
tollerinfo@tollertales.nl

 

  
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2021
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744