Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
De Toller
- Geschiedenis
- Het karakter
- Rasstandaard
- Fokreglement
- Verzorging
- Trimadvies
- Kleurengenetica
- Dilute/buff
- Vachtverzorging
- Overlijden melden
- Zwemmen

Voor pupkopers
- Aanschaf van een pup
- Aanschaf zorgvuldig gefokte pup
- Nest informatie
- Fokkerslijst
- Prijs van een pup
- Waarde van een stamboom
- Nest statistieken
- Toller herplaatsing
- Showen voor beginners

Zie ook...
- Voeding
- Overgewicht
- Oververhitting
- Inteelt
- Vaccinatie
- Huisdier EHBO
- ShowkalenderLaatste update: 26-11-2022
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Waarde van een stamboom

De Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland heeft géén richtlijn opgesteld voor de gangbare prijs voor een Nova Scotia Duck Tolling Retriever. Wanneer de vraag aan ons wordt gesteld wat een Nova Scotia Duck Tolling Retriever kost, wordt het volgende geantwoord:

De vereniging heeft géén zeggenschap over de prijs van een pup. Het is de fokker die bepaalt wat de prijs is van zijn/haar pups. De prijs die gehanteerd wordt door de fokkers, voor een pup gefokt volgens de eisen van de vereniging, ligt ergens tussen de 950 en 1400 euro. Grote prijsverschillen naar boven of beneden moeten vraagtekens opleveren. Het is de verantwoordelijkheid van de pupkoper dat wordt nagevraagd in hoeverre een pup gefokt is volgens de reglementen. Een bepaalde (hoge) prijs is géén garantie voor een verantwoord gefokte pup.

De eisen die hiermee bedoeld worden, zijn te lezen in het "Verenigingsfokreglement" Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland (afgekort VFR NSDTRCN). Het komt echter voor dat pups voldoen aan de regels van de Raad van Beheer. Deze drempel ligt een stuk lager. Zelfs gezondheidsuitslagen zoals een HD onderzoek, zijn hierin niet opgenomen. Ook een exterieureis behoort niet tot de zaken waaraan men als fokker moet voldoen om een stamboom te verkrijgen. Wel zijn er regels opgesteld voor het welzijn. Echter, wanneer een fokker hier niet aan voldoet, krijgt deze een sanctie opgelegd. Een stamboom wordt nog steeds verstrekt. Reden genoeg om veel vragen te stellen en oplettend te zijn bij een bezoek aan de fokker.

De Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland beschouwt de aankoop van een pup als een zaak tussen fokker en koper. Ook wanneer er volgens de regels van de rasvereniging is gefokt. Daarom aanvaardt de rasvereniging geen aansprakelijkheid voor problemen met pups of problemen tussen fokker en koper. De vereniging raadt aan, geen pups te kopen waarvan de ouderdieren niet tenminste voldoen aan de primaire gezondheidseisen t.a.v. Heupdysplasie, Ogen e.d.

Om als fokker in aanmerking te komen voor nestbemiddeling, dient men lid te zijn van de rasvereniging, dienen de ouderdieren en het nest te voldoen aan het "Verenigingsfokreglement" Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland en een positieve beoordeling hebben verkregen van de Fokaangelegenhedencommissie.Op bezoek bij de fokker

De aanschaf maar ook de verkoop van een pup is voor een heel groot deel een kwestie van vertrouwen. Als de fokker twijfels heeft bij een aspirant koper, mag en kan hij weigeren de pup te verkopen. Uiteraard geldt dit ook voor de aspirant koper. Deze moet goed voor zichzelf bepalen of de fokker en het nest hem/haar bevalt. Vergeet niet dat u een hond aanschaft voor ongeveer 10 - 15 jaar.

Het is goed een band op te bouwen met de fokker. Zomaar even een pup aanschaffen is niet de juiste manier. Vaak komen er na de aanschaf van de pup nog veel vragen bij u op. Het is prettig dan terug te kunnen vallen op de fokker. Deze heeft, als het goed is, antwoorden op de meeste vragen. Kan uit ervaring spreken en zal het prettig vinden contact te onderhouden, nadat de pup het nest heeft verlaten.

Een aantal tips
 - Vraag altijd of een fokker volgens het "Verenigingsfokreglement" van de rasvereniging fokt. Hierbij geldt dat het lidmaatschap van de rasvereniging geen garantie geeft dat er ook daadwerkelijk met een positieve beoordeling gefokt is;
 - Van officieel behaalde resultaten worden door de organiserende instanties altijd officiële certificaten en diploma's afgegeven. Vraag hiernaar bij twijfel. De uitslag van het HD-onderzoek moet staan op een certificaat van de Raad van Beheer;
 - Als een fokker zegt wel te fokken via de rasvereniging en een nest blijkt te hebben, vraag dan altijd om de schriftelijke beoordeling die door de Fokaangelegenhedencommissie is afgegeven;
 - Kijk in welke omgeving de pups gehuisvest zijn. Pups hebben een prikkelrijke omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Honden die te geïsoleerd opgroeien, hebben minder kans op te groeien tot normale sociale honden;
 - Kijk of de omgeving waarin de pups leven schoon is en of de ontlasting van de pups stevig is. Kijk of de oren en de ogen van de pups schoon zijn en of de pups niet in een hoekje weggedoken zitten. Kijk ook naar de conditie van de moederhond en de eventueel aanwezige andere honden;
 - Maak voor u naar de fokker toegaat een lijstje van dingen die u wilt vragen. Domme vragen bestaan niet!!;
 - Als de fokker u een koopcontract wilt laten tekenen lees dit dan eerst zorgvuldig door en kijk of u met dit contract kunt leven. Zo niet, teken dan ook niet.
 - Realiseert u dat wanneer u naar een pup gaat kijken, de aanblik vertederend werkt en dat u stevig in de schoenen moet staan om nee te kunnen zeggen.

Wanneer is een stamboom officieel
Als rasvereniging worden wij soms geconfronteerd met (raszuivere) Nova Scotia Duck Tolling Retrievers die helaas niet over een erkende stamboom beschikken. Wat betreft tentoonstellingen, jachtwerk en fokken levert dit nogal wat belemmeringen op. Onderstaand leest u hoe de organisatie van de afgifte van stambomen werkt en waar u op moet letten bij de aanschaf van een Nova Scotia Duck Tolling Retriever.

Welke organisaties zorgen voor de afgifte van stambomen
Op internationaal niveau is de Fédération Cynologique Internationale (FCI) het overkoepelende orgaan. Hierbij zijn ongeveer 120 nationale kennelclubs aangesloten. Het FCI-bestuur is internationaal samengesteld. Het kantoor is gevestigd in België.
Kennelclubs zijn nationale organisaties op kynologisch gebied. De Raad van Beheer is er één van, en is ook lid van de FCI. De Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland is aangesloten bij de Raad van Beheer.

De Kennel Club van Groot-Brittannië en de Amerikaanse Kennel Club opereren zelfstandig en zijn niet aangesloten bij de FCI. Maar de FCI en de Amerikaanse en Engelse kennelclub hebben onderling wel afspraken gemaakt, onder andere over de erkenning van stamboekhoudingen.

De FCI heeft vijf secties: Europa, Amerika, Azië, Afrika, Oceanië en Australië. Jaarlijks vindt in iedere sectie een sectietentoonstelling plaats. De meeste activiteiten vinden plaats in de Europese sectie.

De FCI werkt met commissies. De Raad van Beheer is in die commissies vertegenwoordigd.

Takenpakket van de FCI
Het erkennen van één kennelclub per aangesloten land, het opstellen van regels waaraan alle leden zich dienen te houden alsmede de onderlinge afstemming van nationale reglementen.
Het toewijzen van tentoonstellingen en internationale kampioenschappen.
Het goedkeuren van beschrijvingen van rasstandaarden (deze gelden in alle aangesloten landen).
Het toewijzen van de organisatie van de jaarlijkse wereldtentoonstelling aan één van de leden.
Het organiseren van activiteiten en erkende wedstrijden op het gebied van de jacht.


De onofficiële organisatie "United Kennel Clubs International"
De United Kennel Clubs International (UCI) - u-c-i.de - wordt niet erkent door de Fédération Cynologique Internationale (FCI), de American Kennel club (AKC) en de Kennel Club van Groot-Brittannië.
Uitwisseling van elkaars honden in de stamboeken kan dan ook niet. In Duitsland en België zijn ook al van deze vergelijkbare organisaties actief die ook in Nederland voet aan wal proberen te krijgen.
Beide opties (fokken zonder stamboom of registreren in een niet erkend stamboek) ondermijnen de gehele gedachte van verbreding van de genenpoule. Deze honden zijn immers voor goed verloren voor de FCI geregistreerde kynologie.

Officiële organisatie Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) - vdh.de - en de niet officiële organisatie Verein Deutscher Hundezüchter vdhz-rassehunde.de 

Door het gebruik van de letters VDH kan men in de veronderstelling zijn dat het de officiële organisatie Verband für das Deutsche Hundewesen (VDH) betreft.
Echter Verein Deutscher Hundezüchter wordt eveneens niet erkent door de Fédération Cynologique Internationale (FCI), de American Kennel club (AKC) en de Kennel Club van Groot-Brittannië.

De Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland
Een stamboom document is een afstammingsbewijs, meer niet. De Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland bevordert de registratie en fokken van honden met stamboom document- rashonden - en is de enige rasvereniging in Nederland voor dit ras, die door de Raad van Beheer en de FCI als zodanig is erkend.

Let op het FCI logo op de stambomen, hiermee kunt u deelnemen aan FCI-erkende internationale activiteiten zoals Wereldtentoonstellingen of de Crufts. Ook kunt u alleen dan deelnemen aan KNJV-proeven en Orweja veldwedstrijden.

Het UCI logo lijkt in sommige gevallen bedrieglijk veel op het FCI logo. Wees alert en vraag in geval van twijfel om raad bij de nationale Kennelclub of de rasvereniging.

Wanneer het FCI logo ontbreekt op de stamboom document kunt u niet deelnemen aan FCI activiteiten. Wellicht kunt u deelnemen aan UCI activiteiten, als die er zijn. De Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland beschouwt honden met een UCI stamboom document niet als rashonden.

Er zijn ook fokkers die hun eigen stamboom documenten maken, deze kunnen tegenwoordig bedrieglijk echt lijken, maar zijn ook niet FCI-erkend. Vraag altijd inzage in de papieren/stamboom documenten van de ouders als u een pup wilt kopen, en laat de verkoper schriftelijk bevestigen wat voor stamboom document u krijgt.
Aangezien de inschrijfkosten per hond (= stamboom) inclusief (nest)controle en chip. € 87,30 kost en het verplicht DNA-profiel en de verwantschapscontrole € 33,30 kost in totaal dus € 120,60 (2020) is het niet reëel als een fokker honden voor honderden euro's goedkoper verkoopt, omdat u een hond zonder stamboom document wil hebben. De oorzaak van een lage pupprijs ligt over het algemeen aan het feit dat de ouderdieren niet voldoen aan bepaalde voorwaarden op het gebied van gezondheid, welzijn (o.a. het aantal nesten dat zij werpen), exterieur en bewezen werkkwaliteiten.

Uw rasvereniging beschikt over de gegevens van in Nederland wonende Nova Scotia Duck Tolling Retrievers. Bij twijfel kunt u bij ons, in ieder geval betreffende de in Nederland gefokte pups, terecht met uw vragen.

 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2022
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744