Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
Gezondheid
- Informatie dierenartsen
- Basisgegevens van de hond
- Castratie/sterilisatie
- Giftige Planten
- Parasitaire ziekte
- Kanker bij honden
- Groeicurve
- DNA profiel
- Haplotype
- In's en out's puppy vulva
- Vergiftiging
- Paddenstoelen-eikels giftig

- Addison
- Atopie
- Botulisme
- Cataract
- CEA/ch
- CHV (Canine Herpes Virus)
- CLPS (Cleft lip/palate en syndactyly)
- CP1 (Cleft lip/Palatoschisis)
- Cryptorchidie
- Demodex
- Degeneratieve Myelopathie (DM)
- Degeneratieve Encephalopathy (DE)
- Discoide lupus erythematosus (DLE)
- Distichiasis
- Doofheid
- Ectopische Ureter
- ED (ElleboogDysplasie)
- Epilepsie
- Goniodysgenese
- HD (HeupDysplasie)
- Hubertusklauwtjes
- Hypertrofische osteodystrofie
- Hypothyreoïdie
- Levershunt
- Lupus
- MDR1
- Navelbreuk
- PLE (Protein Losing Enteropathy)
- Prcd-PRA
- Radius Curvus Syndroom
- SLE
- SRMA (AM)

- Voeding
- Overgewicht
- Oververhitting
- Inteelt
- Vaccinatie
- Huisdier EHBO

Uitslagen
- Baer test uitslagen
- CLPS uitslagen
- CP1 uitslagen
- Dilute/buff uitslagen
- DE test uitslagen
- DM test uitslagen
- ECVO uitslagen
- ED uitslagen
- Gonioscopie uitslagen
- Haplotype uitslagen
- HD uitslagen
- JADD uitslagen
- MDR1 uitslagen
- PRA-CEA uitslagenLaatste update: 06-05-2022
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Gezondheid

Op deze pagina vindt u informatie over gezondheid van honden in het algemeen. Bijvoorbeeld over de 'basis gegevens van de hond', 'giftige planten', 'vaccinaties' of 'huisdier EHBO'.

Verder staan er diverse artikelen met uitleg, adviezen en tips over diverse gezondheidsaandoeningen bij honden en aandoeningen die (soms) bij de Toller zijn voorgekomen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via fac@tollertales.nl.


Klik hier voor het doen van een melding van ziekten, aandoeningen of overlijden van uw Toller.

Klik hier voor open inventarisatie formulier Porto Systemische Shunt (PSS) bij Tollers

Klik hier voor meer uitleg over de herkomst van (gezondheids)uitslagen op de website.

Op de pagina Formulieren/documenten vindt u informatie en documenten die betrekking hebben op diverse onderzoeken.


Immuunsysteem Skelet Stofwisseling
Narcose en gevoeligheden
SLE (Systemic lupus erythematosus)
SRMA (Aseptische Meningitis)
Haplotype
Lupus
MDR1
  CLPS (Cleft lip/palate en syndactyly)
CP1 (Palatoschisis)
ED (ElleboogDysplasie)
HD (HeupDysplasie)
Hubertusklauwtjes
Hypertrofische osteodystrofie
Radius Curvus Syndroom
  Addison
Hypothreoïdie
Ectopic ureter
Levershunt
JADD (Juveniele Addison Disease)
         
Spier- en zenuwstel   Virus en bacterien   Huid en vacht
DM (Degenerative Myelopathy)
Epilepsie
Degenerative Encephalopathy
  Botulisme
CHV (Canine Herpes Virus)
  Atopie
Demodex
         
Ogen en oren   Geslachtsorganen   DNA testen en onderzoeken
Cataract
CEA/ch
Distichiasis
Goniodysgenese
Prcd-PRA
Doofheid
  Castratie/Sterilisatie
Cryptorchidie
In's en out's puppy vulva
  Auto-Immuun ziekten. (onderzoek naar)
Overzicht beschikbare DNA testen
DNA profiel
         
Spijsvertering   Parasitaire ziekte   Vruchtbaarheid
PLE (protein losing enteropathy   Parasitaire ziekte   CHV (Canine Herpes Virus)
Vaccinatie

 

KLINISCH GEZOND, DOOR SLIMMER COMBINEREN VAN OUDERDIEREN

DNA-tests
Hoe betrouwbaar zijn ze, hoe nuttig zijn ze en waar vind je ze? Een betrouwbare test heeft een goede marker die dicht bij het gen ligt.
In het onderzoek is men op zoek naar SNP's, plaatsen waar de genen van zieke (cases) en gezonde (controls) honden verschillen. De plekken waar de verschillen zitten, zijn de plekken waar de gen die de ziekte veroorzaakt zich kan bevinden. Daarna wordt de DNA-sequentie bepaald van de plekken en hierbij worden weer gezonde met zieke honden vergeleken.

Daarnaast is een ijkpunt dat het desbetreffende onderzoek wetenschappelijk is gepubliceerd. Wetenschappelijke publicaties worden immers kritisch beoordeeld door collega wetenschappers alvorens ze gepubliceerd worden op bijvoorbeeld http://journals.plos.org/plosgenetics/ ; http://omia.angis.org.au/home/
Of een test nuttig is, hangt af van de ernst van de aandoening en de frequentie van de ziekte binnen het ras.

DNA-tests zijn te koop via verschillende instellingen, zoals het Van Haeringen Laboratorium en Laboklin. Voor de Toller zijn er een aantal testen beschikbaar via buitenlandse laboratoria; VGL of via Orthopedic Foundation for Animals (OFA) Overzicht beschikbare DNA testen

Erfelijke ziekten en schadelijke raskenmerken zijn het grootste welzijnsprobleem in de gezelschapsdierensector. In de media en het publieke debat krijgen deze problemen steeds meer aandacht en het is dan ook duidelijk dat er veranderingen moeten plaatsvinden in de fokkerijsector. De samenleving wil immers gezonde en sociale rashonden, en geen gezelschapsdieren met ziekten.
In januari 2013 werd voor het eerst in Nederland een hondenfokker veroordeeld tot betaling van een schadevergoeding wegens het verkopen van een Ierse Setter met een erfelijke epilepsie. De uitspraak geeft aan dat fokkers moeten kunnen laten zien dat ze genoeg hebben gedaan om de kans op de ziekte bij de pups te voorkomen.


Hoe werkt het nu: samengevat

-Meet incidentie van ziekte in een ras
-Maak een beleid op grond van ernst van de aandoeningen.
-Ontwikkel klinische test voor screening van het ras (ziek-gezond)
-Gebruik cases en controles voor DNA onderzoek
-Gebruik DNA test voor snel gezond maken van nieuwe pups
-Ga naar klinisch gezond, door slimmer combineren van ouderdieren
-Sluit zo weinig mogelijk ouderdieren uit, houdt basis breed
-Blijf resultaat meten en publiceer het succes!


FOKKERS EN EIGENAREN KUNNEN HET VERSCHIL MAKEN DOOR MEE TE HELPEN AAN RESEARCH PROJECTEN

Integrative Genetics & Genomics Graduate Group, UC Davis School of Veterinary Medicine hebben eerder de genetische oorzaak van twee vormen van een gespleten gehemelte in de Nova Scotia Duck Tolling Retriever ontdekt CP1 en CLPS.

Deze wetenschappers van de Bannasch Laboratory ontvangen graag bloedmonsters van Nova Scotia Duck Tolling Retrievers met de diagnose Portosystemic shunt (Levershunt) en tevens de ouderdieren en nestgenootjes voor het onderzoeksproject naar Levershunt bij Tollers. Heeft u een Toller waarbij Portosystemic shunt (Levershunt) is vastgesteld en u wilt een bijdragen leveren aan onderzoek naar een mogelijke erfelijke basis?

Download dan de formulieren onder het kopje "Portosystemic shunt research" op de formulierenpagina en stuur het met het bloedmonster en de kopie van het rapport van de diagnose "Portosystemic shunt (Levershunt)" van uw Toller naar Bannasch Laboratory zoals vermeld in de formulieren.

Als er een mutatie gevonden is die Portosystemic shunt (Levershunt) veroorzaakt bij Tollers en u heeft meegedaan aan het onderzoek wordt u geinformeerd over de genetische status van uw Toller. Alle voor het onderzoek gebruikte informatie is vertrouwelijk en zal niet openbaar worden gemaakt.

Meer informatie nodig neem contact op met Emily Brown [eabrown@ucdavis.edu] of via info@tollertales.nl

 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2022
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744