Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
Gezondheid
- Informatie dierenartsen
- Basisgegevens van de hond
- Castratie/sterilisatie
- Giftige Planten
- Parasitaire ziekte
- Kanker bij honden
- Groeicurve
- DNA profiel
- Haplotype
- In's en out's puppy vulva
- Vergiftiging
- Paddenstoelen-eikels giftig

- Addison
- Atopie
- Botulisme
- Cataract
- CEA/ch
- CHV (Canine Herpes Virus)
- CLPS (Cleft lip/palate en syndactyly)
- CP1 (Cleft lip/Palatoschisis)
- Cryptorchidie
- Demodex
- Degeneratieve Myelopathie (DM)
- Degeneratieve Encephalopathy (DE)
- Discoide lupus erythematosus (DLE)
- Distichiasis
- Doofheid
- Ectopische Ureter
- ED (ElleboogDysplasie)
- Epilepsie
- Goniodysgenese
- HD (HeupDysplasie)
- Hubertusklauwtjes
- Hypertrofische osteodystrofie
- Hypothyreoïdie
- Levershunt
- Lupus
- MDR1
- Navelbreuk
- PLE (Protein Losing Enteropathy)
- Prcd-PRA
- Radius Curvus Syndroom
- SLE
- SRMA (AM)

- Voeding
- Overgewicht
- Oververhitting
- Inteelt
- Vaccinatie
- Huisdier EHBO

Uitslagen
- Baer test uitslagen
- CLPS uitslagen
- CP1 uitslagen
- Dilute/buff uitslagen
- DE test uitslagen
- DM test uitslagen
- ECVO uitslagen
- ED uitslagen
- Gonioscopie uitslagen
- Haplotype uitslagen
- HD uitslagen
- JADD uitslagen
- MDR1 uitslagen
- PRA-CEA uitslagenLaatste update: 19-09-2021
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Informatie voor dierenartsen, eigenaren en fokkers

Richtlijn erfelijke gebreken voor dierenartsen opgesteld

Onder de hoede van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde (KNMvD) hebben dierenartsen een richtlijn opgesteld: 'Veterinair handelen inzake welzijnsrisico's bij honden en katten met erfelijke aandoeningen en schadelijke raskenmerken'. Deze richtlijn is één van de maatregelen uit het projectplan 'Fairfok: de gezonde(re) en sociale hond in Nederland '.

Dierenartsen hebben vanaf nu de mogelijkheid de richtlijn door te nemen en te toetsen in de praktijk. Het bestuur van de KNMvD zal deze richtlijn vervolgens vaststellen in december dit jaar.

De richtlijn geeft handvatten aan dierenartsen hoe zij om moeten gaan met een erfelijke aandoening of schadelijk raskenmerk bij een hond richting eigenaar of fokker. De richtlijn spitst zich toe op vier onderdelen:

1. Welzijnsrisico's die ontstaan: Hoe weet je dat een dier een probleem heeft? Hoe beoordeel je hoeveel last hij ervan heeft? Hoe communiceer je dat met de eigenaar.
2. Advisering van de dierenarts bij de aanschaf van een hond of kat.
3. Bijdrage van dierenartsen aan een rationele selectie met behulp van (gegevens in) hun administratie.
4. Adviezen hoe om te gaan met de geplande keizersneden en vroege castratie; beiden worden afgeraden.

Daar waar mogelijk, geeft de richtlijn aan wat de wettelijke kaders zijn.

De richtlijn moet de dierenarts in de praktijk helpen bij het maken van de juiste keuzes. Het zijn geen voorgeschreven handelwijzen, maar is wel de richting die een grote groep wetenschappers en practici als de beste manier van behandelen zien. Wanneer een dierenarts niet via de richtlijn werkt, moet hij kunnen uitleggen (en vastleggen) waarom hij dat niet doet.

Lees meer over het ontstaan en de adviezen in deze richtlijn.

Alle pagina's met betrekking tot gezondheid van de Toller op onze website zijn hieronder gegroepeerd. U kunt ook direct uw keuze maken in het menu links.

Klik hier voor het doen van een melding van ziekten, aandoeningen of overlijden van uw Toller.


Immuunsysteem   Skelet   Stofwisseling
Narcose en gevoeligheden
SLE (Systemic lupus erythematosus)
SRMA (Aseptische Meningitis)
Haplotype
Lupus
MDR1
  CLPS (Cleft lip/palate en syndactyly)
CP1 (Palatoschisis)
ED (ElleboogDysplasie)
HD (HeupDysplasie)
Hubertusklauwtjes
Hypertrofische osteodystrofie
Radius Curvus Syndroom
  Addison
Hypothreoïdie
Ectopic ureter
Levershunt
         
Spier- en zenuwstel   Virus en bacterien   Huid en vacht
DM (Degenerative Myelopathy)
Epilepsie
Degenerative Encephalopathy
  Botulisme
CHV (Canine Herpes Virus)
  Atopie
Demodex
         
Ogen en oren   Geslachtsorganen   DNA testen en onderzoeken
Cataract
CEA/ch
Distichiasis
Goniodysgenese
Prcd-PRA
Doofheid
  Castratie/Sterilisatie
Cryptorchidie
In's en out's puppy vulva
  Auto-Immuun ziekten. (onderzoek naar)
Overzicht beschikbare DNA testen
DNA profiel
         
Spijsvertering   Parasitaire ziekte   Vruchtbaarheid
PLE (protein losing enteropathy   Parasitaire ziekte   CHV (Canine Herpes Virus)
Vaccinatie


 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2021
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744