Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
Gezondheid
- Informatie dierenartsen
- Basisgegevens van de hond
- Castratie/sterilisatie
- Giftige Planten
- Parasitaire ziekte
- Kanker bij honden
- Groeicurve
- DNA profiel
- Haplotype
- In's en out's puppy vulva
- Vergiftiging
- Paddenstoelen-eikels giftig

- Addison
- Atopie
- Botulisme
- Cataract
- CEA/ch
- CHV (Canine Herpes Virus)
- CLPS (Cleft lip/palate en syndactyly)
- CP1 (Cleft lip/Palatoschisis)
- Cryptorchidie
- Demodex
- Degeneratieve Myelopathie (DM)
- Degeneratieve Encephalopathy (DE)
- Discoide lupus erythematosus (DLE)
- Distichiasis
- Doofheid
- Ectopische Ureter
- ED (ElleboogDysplasie)
- Epilepsie
- Goniodysgenese
- HD (HeupDysplasie)
- Hubertusklauwtjes
- Hypertrofische osteodystrofie
- Hypothyreoïdie
- Levershunt
- Lupus
- MDR1
- Navelbreuk
- PLE (Protein Losing Enteropathy)
- Prcd-PRA
- Radius Curvus Syndroom
- SLE
- SRMA (AM)

- Voeding
- Overgewicht
- Oververhitting
- Inteelt
- Vaccinatie
- Huisdier EHBO

Uitslagen
- Baer test uitslagen
- CLPS uitslagen
- CP1 uitslagen
- Dilute/buff uitslagen
- DE test uitslagen
- DM test uitslagen
- ECVO uitslagen
- ED uitslagen
- Gonioscopie uitslagen
- Haplotype uitslagen
- HD uitslagen
- JADD uitslagen
- MDR1 uitslagen
- PRA-CEA uitslagenLaatste update: 19-09-2021
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Hernia Umbilicalis (Navelbreuk)

Het type overerving van navelbreuk is nog niet met zekerheid bekend. Op bepaalde plaatsen in de literatuur wordt melding gemaakt van dominante overerving, maar dat is nog niet bewezen. Willicht is de aandoening genetisch hetrogeen of multifactorieel.

Ernstige vormen van navelbreuken kunnen gepaard gaan met o.a. gespleten gehemelte en hartafwijkingen. Mocht dit in de lijn van het pupje zijn voorgekomen moet dit meegenomen worden in de keuze wel of niet te fokken met de hond. De fokwaarden van een hond wordt door meerdere factoren bepaald en moet zorgvuldig worden afgewogen.

Navelbreuk(je)
Een pup wordt voor zijn geboorte voorzien van oa. Voedingstoffen via aan- en afvoerende bloedvaten die in de navelstreng gelegen liggen. De navelstreng is aan een zijde verbonden met de buikwand van de pup, de andere zijde aan de placentawand die op zijn beurt weer verbonden is met de baarmoederwand.

Zodra de pup geboren is zal de teef de navelstreng doorbijten, dit doorbijten van de navelstreng heeft tot gevolg dat de bloedvaten in de navelstreng zodanig worden gekneusd dat afknellen met een tang of onderbinden met draad meestal niet nodig is. Bij de pup is hierna alleen nog een navelstrengstomp te zien die na verloop van tijd (1-3 dagen) opdroogt en vanzelf zal afvallen. De buikwand rond de navel, de navelring, is dan nog open en zal zich in de opeenvolgende weken sluiten. Dit is dus een normale gang van zaken. Nu komt het voor dat tijdens de groei de buikwand van de pup zich niet (helemaal) sluit. Een bobbeltje rond de navel is het resultaat. Dit kan verschillende oorzaken hebben;

1) genetische aanleg tot zwakke plek in de buikwand
2) "delayed closure" als er in het te sluiten gebied zich omentum* bevindt waardoor het sluiten niet verder mogelijk is.

In beide gevallen blijft dus een plek rond de navel een defect bestaan. Het defect in de buikwand noemen we in beide gevallen een breuk. Een navelbreuk kan variëren in grote. Bij de "delayed clossure" zal de breukpoort zich nog verkleinen in de loop van tijd. De genetische variant, zal nooit kleiner worden in de loop van tijd maar kan zelfs in grote toenemen. De uitstulping die je waarneemt noem je de breukzak, ook de inhoud van de breukzak kan variëren.

Bij een klein defect zal dit veelal omentum zijn dat door de breukpoort wordt gedrukt bij een groter defect kan de inhoud ook darm bevatten. Het is aan te raden bij puppen die een defect hebben en waarvan de inhoud gemakkelijk terug te masseren is dit dagelijks te doen. Het eventueel vanzelf sluiten van de buikwand zal hierdoor gemakkelijker zijn omdat er geen omentum meer in de weg zit.

Lukt het niet de breukzak inhoud meer terug te duwen dan moet altijd de dierenarts worden geraadpleegd. Deze zal dan bepalen of er kans bestaat dat er een beklemming kan optreden of al opgetreden is van vitale weefsels. Is dit het geval, is het noodzakelijk dat de dierenarts de hond opereert en zodoende het defect sluit.

Als het slechts om een klein defect gaat en de inhoud slechts een klein stukje omentum is, is een operatie veelal overbodig en zal meer risico verbonden zijn aan het opereren dan aan de gevaren die de breuk kan opleveren. Een klein navelbreukje sluit gewoon na een aantal weken, een operatie is dan echt overbodig aangezien er absoluut geen gevaar voor de pup aanwezig is. Heeft de hond de genetische variant is het niet verstandig deze hond in te zetten voor de fokkerij.

* omentum = vetrijk vlies, dat dunne darm, maag en lever bedekt.
 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2021
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744