Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
Gezondheid
- Informatie dierenartsen
- Basisgegevens van de hond
- Castratie/sterilisatie
- Giftige Planten
- Parasitaire ziekte
- Kanker bij honden
- Groeicurve
- DNA profiel
- Haplotype
- In's en out's puppy vulva
- Vergiftiging
- Paddenstoelen-eikels giftig

- Addison
- Atopie
- Botulisme
- Cataract
- CEA/ch
- CHV (Canine Herpes Virus)
- CLPS (Cleft lip/palate en syndactyly)
- CP1 (Cleft lip/Palatoschisis)
- Cryptorchidie
- Demodex
- Degeneratieve Myelopathie (DM)
- Degeneratieve Encephalopathy (DE)
- Discoide lupus erythematosus (DLE)
- Distichiasis
- Doofheid
- Ectopische Ureter
- ED (ElleboogDysplasie)
- Epilepsie
- Goniodysgenese
- HD (HeupDysplasie)
- Hubertusklauwtjes
- Hypertrofische osteodystrofie
- Hypothyreoïdie
- Levershunt
- Lupus
- MDR1
- Navelbreuk
- PLE (Protein Losing Enteropathy)
- Prcd-PRA
- Radius Curvus Syndroom
- SLE
- SRMA (AM)

- Voeding
- Overgewicht
- Oververhitting
- Inteelt
- Vaccinatie
- Huisdier EHBO

Uitslagen
- Baer test uitslagen
- CLPS uitslagen
- CP1 uitslagen
- Dilute/buff uitslagen
- DE test uitslagen
- DM test uitslagen
- ECVO uitslagen
- ED uitslagen
- Gonioscopie uitslagen
- Haplotype uitslagen
- HD uitslagen
- JADD uitslagen
- MDR1 uitslagen
- PRA-CEA uitslagenLaatste update: 26-09-2021
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Internationaal onderzoek naar Auto-imuunziekten

Dringend gewenst: bloed van Tollers met auto-immuun gerelateerde ziekten

Het internationale onderzoek in Zweden, Finland en in Davies, California naar auto-immuunziekten bij Tollers heeft al een aantal resultaten opgeleverd die mogelijk meer inzicht geven in het ontstaan van auto-immuun ziekten Er wordt nog steeds gewerkt aan het in kaart brengen van genen met als doel DNA-testen te ontwikkelen die het aantal auto-immuun ziekten kunnen terugdringen. Voor dit onderzoek is meer informatie en bloedstalen nodig. Heeft u een Toller met een auto-immuun gerelateerde aandoening vragen wij u mee te doen aan het onderzoek. De formulieren vind u in de rechter kolom van deze pagina. Instructie voor deelname het internationaal (Fins-Zweeds-Amerikaans) onderzoek naar vererving van auto-immuunziektes bij tollers

Voor dit onderzoek heeft men nodig
- Bloedmonster - voor genetisch onderzoek
- Serum - voor het bepalen van de ANA titer
- Kopie van medisch rapport met testresultaten/diagnose
- Ingevulde formulieren "Biobank" en "Tollar-remiss" (zie onderaan de pagina).

Hoe te werk te gaan
1. Bloedmonster: Laat de dierenarts 3-5 ml bloed afnemen en dit verzamelen in een EDTA-buisje met een paarse dop. Vraag de dierenarts hierop een etiket te plakken met daarop de volgende gegevens: Stamboomnaam van de hond, NHSB-nummer, chip/tatoeage nummer, Ras en de datum van bloedafname.

2. Serum: Laat de dierenarts nog een buisje bloed afnemen. Dit moet gecentrifugeerd worden, het serum wat boven komt drijven wordt opgezogen en in een ander buisje gedaan. Meestal is dit ca 2 ml, maar de Zweedse onderzoekers hebben genoeg aan een halve ml. Laat ook dit buisje beplakken met eenzelfde etiket als voor het buisje met bloed.

3. Print de formulieren "Biobank" en "Tollar-remiss" en vul deze in. De tweede pagina van het "Tollar-remiss"formulier moet door de dierenarts worden ingevuld en ondertekend.

4. Verpak de buisjes (hoeft niet gekoeld) de dierenarts heeft hier meestal speciaal voor het verzenden van monsters verpakkingsmateriaal voor. Anders in bijvoorbeeld een leeg medicijndoosje opgevuld met wat papier en daarna in een sluitbaar (ziplock) plastic zak. Doe dit, samen met de ingevulde formulieren (zie 3) en een kopie van het medisch rapport van de hond, in een luchtkussenenvelop. Als het medisch rapport maar een paar A4-tjes omvat, liggen de portokosten rond € 2,35. Als het medisch dossier omvangrijk is, kunt u ook overwegen om dit per email te versturen (zie onderstaand emailadres).

5. Verstuur de envelop met monsters en documenten naar:

Klinisk kemiska laboratoriet SLU
att Mrs. Helene Hamlin
Box 7038
750 07 Uppsala
Zweden

6. Stuur Maria Wilbe een email waarin je aankondigt dat het bloedmonster verzonden is. emailadres: Maria.Wilbe@slu.se

Tekstvoorbeeld
Dear Mrs Wilbe, I have been informed about the genetic study among tollers with an auto-immune disease. I would like to contribute to this research and therefore today a blood sample was taken from my dog and I have directly posted it to Sweden. I hope that the sample will arrive in good condition. If you do not receive it, or the sample can not be used by any reason, or the information on the document is not clear, please let me know. Kind regards,Biobank

Tollar-remiss

Instructie deelname onderzoek auto-immuunziekte tollers

 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2021
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744