Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
Gezondheid
- Informatie dierenartsen
- Basisgegevens van de hond
- Castratie/sterilisatie
- Giftige Planten
- Parasitaire ziekte
- Kanker bij honden
- Groeicurve
- DNA profiel
- Haplotype
- In's en out's puppy vulva
- Vergiftiging
- Paddenstoelen-eikels giftig

- Addison
- Atopie
- Botulisme
- Cataract
- CEA/ch
- CHV (Canine Herpes Virus)
- CLPS (Cleft lip/palate en syndactyly)
- CP1 (Cleft lip/Palatoschisis)
- Cryptorchidie
- Demodex
- Degeneratieve Myelopathie (DM)
- Degeneratieve Encephalopathy (DE)
- Discoide lupus erythematosus (DLE)
- Distichiasis
- Doofheid
- Ectopische Ureter
- ED (ElleboogDysplasie)
- Epilepsie
- Goniodysgenese
- HD (HeupDysplasie)
- Hubertusklauwtjes
- Hypertrofische osteodystrofie
- Hypothyreoïdie
- Levershunt
- Lupus
- MDR1
- Navelbreuk
- PLE (Protein Losing Enteropathy)
- Prcd-PRA
- Radius Curvus Syndroom
- SLE
- SRMA (AM)

- Voeding
- Overgewicht
- Oververhitting
- Inteelt
- Vaccinatie
- Huisdier EHBO

Uitslagen
- Baer test uitslagen
- CLPS uitslagen
- CP1 uitslagen
- Dilute/buff uitslagen
- DE test uitslagen
- DM test uitslagen
- ECVO uitslagen
- ED uitslagen
- Gonioscopie uitslagen
- Haplotype uitslagen
- HD uitslagen
- JADD uitslagen
- MDR1 uitslagen
- PRA-CEA uitslagenLaatste update: 19-09-2021
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  PLE (Protein Losing Enteropathy)

Wat is PLE?
Protein losing enteropathie betekent letterlijk, eiwit verliezende darmziekte.

PLE is een aandoening van de dunne darm die gepaard gaat met een te groot verlies van eiwitten via de darmen. Omdat het eiwitverlies via de darmen groter is dan de eiwitopname via het voer en de eiwitaanmaak in de lever, treedt er een tekort aan eiwitten op in het bloed. Vaak wordt dit eiwitverlies veroorzaakt door een verwijding van de lymfevaten in de darmwand.

Het kan op elke leeftijd optreden en teven en reuen zijn even vaak aangedaan.

Wat zijn de klachten?
Hoewel sommige dieren (nog) geen klinisch ziektebeeld hebben, kunnen zij soms wel al levensbedreigend symptomen van PLE laten zien. Het is goed daar alert op te zijn, vaak zijn de symptomen vrij subtiel.

Door het te grote eiwitverlies gaan er allerlei processen in het lichaam mis. Ten eerste vind er vet- en spierafbraak plaats om het te grote verlies via de darmen te compenseren. Afhankelijk van de mate van het eiwitverlies en de verminderde eetlust van het dier, zal de hond dus gaan vermageren en zullen de spieren wegvallen.

Daarnaast zorgt eiwit in het bloed voor het vasthouden van vocht in de vaten. Als er te weinig eiwit in het bloed zit, zal er vocht uit de bloedbaan treden in de richting van de buikholte (ascites), de borstholte (liquothorax) of de losmazige bindweefsels van bijvoorbeeld de poten (oedeem). Hierdoor kan het dier in een wat verder gevorderd stadium o.a. moeite krijgen met ademhalen.

De ernst van het ziektebeeld kan sterk wisselen. Sommige honden laten helemaal geen diarree zien. De meeste honden vertonen een sausachtige tot waterdunne ontlasting. Sommige honden braken er ook bij. Het verlies van eetlust is soms wel en soms niet aanwezig. Als de hond goed blijft eten is dit gunstig voor de prognose omdat de dieren minder snel vermageren. Toch treedt er in chronische gevallen altijd vermagering op en kan het zelfs zo zijn dat honden helemaal uitgemergeld zijn

Hoe wordt het vastgesteld?
Een voorloper van PLE kan de ziekte "prikkelbare darm" (IBD, Inflammatory Bowel Disease) zijn. De diagnose kan gesteld worden aan de hand van het klinisch beeld en doormiddel van bloedonderzoek. Het eiwitgehalte in het bloed is matig tot zeer ernstig verlaagd. Daarnaast kan men in het bloed een verlaagd calcium, een verlaagd cholesterol, een verlaagd aantal lymfocyten (specifieke ontstekingscellen) laag albumine, en ook tekort aan vitamine B12 zien. Onderzoek van de ontlasting zal meestal een verhoogd vetgehalte laten zien. Bevestiging van de diagnose kan plaatsvinden door het onderzoek van de cellen van een darmbiopt. Tijdens de scopie ziet men soms ontstekingen en gestuwde lymfvaten.

Mogelijke oorzaken van PLE
PLE is waarschijnlijk gerelateerd aan immunologische weerstand van het darmkanaal. De wijze van overerving van PLE is niet bekend. Er wordt wel vanuit gegaan dat er erfelijke factoren een beslissende rol spelen. Als het hart niet krachtig genoeg pompt, kan er een stuwing ontstaan in de bloedvaten naar het hart toe. Ook in de poortader, die het meeste bloed van de darmen naar de lever pompt kan zo'n stuwing ontstaan. Daardoor raken de lymfevaten in de darmwand verwijd, waardoor eiwitten makkelijker door de wand kunnen lekken. Een steriele ontsteking van de darmwand kan ook de oorzaak zijn voor lekkage van eiwitten omdat de darmwand door de ontsteking beter doorlaatbaar wordt. Tumoren van de darm (bijvoorbeeld maligne lymfomen) kunnen ook eiwitverlies veroorzaken.

Welke behandeling is er mogelijk?
De behandelmogelijkheden zijn helaas zeer beperkt. Vaak wordt er behandeld met prednison, of andere immuun-suppressiva. In zeer ernstige gevallen wordt er vaak Azothioprine gegeven. Dit is een nog sterker afweeronderdrukkend middel. Ook atopica wordt soms genoemd.

De beschreven medicatie hebben helaas ook veel (negatieve) bijwerkingen er zal gezocht moeten worden naar de juiste, liefst zo laag mogelijke, dosering om de schadelijke bijwerkingen zo veel mogelijk te beperken. De meeste PLE-patienten zullen levenslang deze medicijnen nodig hebben. Naast de medicatie kan men een hypoallergeen dieet geven met extra toevoeging van eiwitten. (bijv. in de vorm van het eiwit van een gekookt ei). Belangrijk is dat de voeding niet teveel vet bevat, omdat dit erg belastend is voor de darmen (dus niet het eigeel geven). Bij honden die er erg slecht aan toe zijn, kan overwogen worden om een plasmatransfusie te geven. Dit is een soort bloedtransfusie waarbij alleen het gedeelte van het bloed met de meeste eiwitten (plasma) aan de patiënt gegeven wordt. Bij honden die last hebben van ascites, liquothorax of oedeem kan het nuttig zijn om vochtafdrijvers te geven.

Wat zijn de vooruitzichten?
PLE laat een zeer uiteenlopend ziektebeeld zien. Van redelijke milde gevallen tot zeer ernstige gevallen. Maar over het algemeen zijn de vooruitzichten matig tot slecht.

Op dit moment is er nog geen test beschikbaar die een genetische aanleg kan aantonen.
 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2021
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744