Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
De NSDTR Club
- Home
- Bestuur/contactpersonen
- Statuten
- Huishoudelijk reglement
- Lidmaatschap
- Club agenda
- Formulieren/documenten
- Clubmatch (KCM)
- Jonge Hondendag
- Fotoalbum
- Thema foto's
- PrikbordLaatste update: 02-06-2020
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Welkom

Welkom op de website van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland. Wij zijn de, door de Raad van Beheer, erkende rasvereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever (Toller) in Nederland. Op deze website vindt u alle informatie omtrent het ras, zoals bijvoorbeeld het karakter en de gezondheid. Maar ook informatie over hondensporten, fokken en jacht komen aan bod. Indien u vragen heeft kunt u hiervoor altijd bij ons terecht.

Actueel in juni

Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland Gezondheidsenquête online

Om meer inzicht te krijgen in de incidentie en prevalentie van gezondheidsproblemen bij de Toller, vragen wij eigenaren van Nova Scotia Duck Tolling Retrievers met een FCI erkende stamboom het gezondheidsenquête formulier in te vullen.

Wij realiseren ons dat deze vraag u kan herinneren aan gebeurtenissen waaraan u misschien liever niet herinnerd wilt worden.
Het is echter belangrijk dat er zo veel mogelijk informatie beschikbaar komt. Heeft u nog vragen kunt u ons een email sturen via info@tollertales.nl.

Ingevulde gegevens worden uitsluitend gebruikt door de NSDTRCN zelf. Uw NAW gegevens worden niet overgedragen aan derden of gepubliceerd op de website.

Open gezondheidsenquete formulier


Op zoek naar een Toller (pup)?

Bent u op zoek naar, of wilt u meer informatie over een Toller pup? Kijk dan eens op de volgende pagina's:

Karakter van de Toller
Aanschaf van een pup
Nestinformatie
Waarde van een stamboom

Voor meer informatie over het herplaatsen van een Toller, of het vinden van een herplaatser kijkt u op de pagina Toller herplaatsing.

U kunt contact met ons opnemen via e-mail tollerinfo@tollertales.nl,

U kunt ook rechtstreeks contact opnemen met een fokker. Fokkers die volgens de richtlijnen fokken vindt u op de fokkerslijst.

Fairpup

"Mensen worden steeds bewuster, we gebruiken groene stroom, kopen biologische groenten, scheiden afval, maar waarom zoeken we dan niet bewust een hond uit? Bespaar pups en ouderdieren ellende en koop niet bij een broodfokker. Bezoek www.fairpup.nl Controleer tevens de eisen die de rasvereniging stelt aan de oudercombinatie en wees kritisch"
Lees ook de LICG pagina 'de aanschaf van een hond' via http://www.licg.nl/1nx/praktisch/hond/aanschaf-en-verzorging/de-aanschaf-van-een-hond.html

  Belangrijke berichten
Het bestuur van de Raad van Beheer heeft op basis van de actuele situatie besloten om alle evenementen die op de agenda stonden in de maanden april en mei te annuleren. Via de gebruikelijke kanalen houden zij ons op de hoogte van alle ontwikkelingen die van belang zijn voor de verenigingen en organisaties. Zij adviseren ons als aangesloten vereniging dringend dit beleid ook over te nemen voor alle verenigingsactiviteiten, te weten vergaderingen, keuringen, trainingen, lezingen en dergelijke die door onze vereniging georganiseerd worden in deze periode. Het zou kunnen dat deze periode ook na mei zal moeten worden gecontinueerd. Het bestuur van de Raad van Beheer volgt hierin de richtlijnen van het RIVM en geeft nu al aan om ook rekening te houden met de voortzetting van deze maatregelen in de maanden juni en juli van dit jaar.

Vooralsnog zal het bestuur volgens de gebruikelijke procedure een (uitgestelde) ALV bijeenroepen. Alleen de noodzakelijke onderwerpen, zoals de jaarstukken, zullen dan geagendeerd worden. De overige onderwerpen zullen wij doorschuiven naar de ALV 2021. Zo kan ook worden voldaan aan het verzoek van een aantal fokkers om de ingebrachte VFR punten nogmaals te bespreken tijdens een fokkersoverleg en heeft het bestuur de tijd om de inbrengers van die VFR punten op de hoogte te brengen en met hen (eventueel digitaal) te overleggen.

Indien de coronacrisis aanhoudt en het op grond van de dan geldende richtlijnen niet mogelijk is een ALV in juni te houden, zal -in navolging van de RvB- deze ALV uitgesteld moeten worden. Dan ontstaat echter een situatie dat de NSDTRCN niet kan voldoen aan statutaire en wettelijke verplichtingen. Het bestuur gaat ervan uit dat in dat geval ook de RvB en de overheid de termijnen zal verruimen. Tevens kan de NSDTRCN dan een beroep doen op de redelijkheid en billijkheid, zodat toch rechtsgeldige besluiten genomen kunnen worden.

Blijf veilig en gezond!

Met vriendelijke groet,
Bestuur Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland


Tros Radar

Op maandag 3 februari jl. is ons ras (de Nova Scotia Duck Tolling Retriever) in het programma Tros Radar naar voren gekomen als risico-ras m.b.t. epilepsie.

Epilepsie heeft onze volle aandacht en daar blijven wij ons samen met de Raad van Beheer en Dr. Paul Mandigers (veterinair specialist in Neurologie) op inzetten.

Het rapport wat stichting Dier & Recht als basis voor de uitzending heeft gebruikt, hebben wij gisteravond ná de uitzending onder ogen gekregen. Dit gaan wij zorgvuldig doornemen en komen daarna uiteraard met een reactie.

Op het eerste gezicht zien wij een flink aantal aannames en onwaarheden staan die als stellig geponeerd worden. Dit is jammer en schadelijk.

Daarnaast wordt de rol van de rasvereniging schromelijk overschat. Dit werkt averechts voor het onderzoek en beleid naar epilepsie door de rasvereniging.


Reactie NSDTRCN op D&R rapport.pdf
Reactie op het Dier&Recht artikel over Epilepsie bij de Nova Scotia Duck Tolling RetrieverGroet bestuur NSDTRCN

Nieuw Kynologisch Reglement per 1 augustus 2019

De fokker vraagt een aanbetaling, wat nu?

Als bestuur kregen wij de vraag over de regels rondom het doen van een aanbetaling voor een pup. Wij hebben dit voor u uitgezocht en op een rijtje gezet.
Niet alle fokkers vragen een aanbetaling maar indien een fokker een aanbetaling vraagt dan geldt het volgende:
een aanbetaling is pas gerechtvaardigd (conform het consumentenrecht) als er daadwerkelijk een product (pup) tegenover staat, dus pas als de pups daadwerkelijk geboren zijn en de koper voor een pup in aanmerking komt.
er mag dus géén aanbetaling worden gevraagd als er géén product (pup) beschikbaar is (m.a.w. er nog geen pups geboren zijn).
-  een aanbetaling mag wettelijk niet meer bedragen dan 50% van de verkoopwaarde.
- zien partijen af van de koop dan dient de aanbetaling in zijn geheel te worden terugbetaald (er wordt immers géén pup (product) geleverd).
let op! Vraag vooraf altijd inzage in de koopovereenkomst en teken niets waar u het niet mee eens bent.

Koopovereenkomst

Wij raden elke fokker aan om bij de verkoop van een hond gebruik te maken van een schriftelijke koopovereenkomst. Dit kan veel onduidelijkheid en problemen in de toekomst voorkomen. U kunt als clubfokker een koopovereenkomst downloaden via deze link

Fokkers die honden verkopen of plaatsen op basis van zogenaamde fokcondities of fokvoorwaarden moeten alert zijn. Zelfs in het geval van herplaatsingen of het gratis ter beschikking stellen van honden adviseren wij een overeenkomst te gebruiken. Een overeenkomst regelt de verhouding tussen contractpartijen en geeft duidelijkheid over de rechten en plichten van partijen. Een overeenkomst mag niet in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Ook dekovereenkomsten moeten juridisch goed in elkaar zitten willen ze rechtens afdwingbaar zijn.
Dekovereenkomsten mogen eveneens niet in strijd zijn met de redelijkheid en billijkheid.

Als aspirant pupeigenaar: vraag uw fokker op tijd naar de koopovereenkomst. Lees waar u zich aan verbindt en welke rechten u heeft wanneer de koop niet goed uitpakt. En teken niet iets waar u niet achter staat.

Note: de NSDTRCN heeft bemerkt dat sommige niet aangesloten fokkers wel ons logo en koopovereenkomst gebruiken. De NSDTRCN adviseert altijd om te controleren of de betreffende fokker op de fokkerslijst staat en/of navraag te doen bij de FAC.

Belangrijke nieuwsberichten leest u ook op onze prikbord pagina.

Lidmaatschap

Uw steun is belangrijk voor het bestaan van de rasvereniging en daarmee het behoud van ons mooie ras. U kunt ten alle tijde lid worden van de rasvereniging, lidmaatschap is niet alleen voor fokkers of tollereigenaren. Klik hier voor meer informatie.

Aanpassing regels voor locatiecontrole en intrekking onderscheidingen

Mede naar aanleiding van de gebeurtenissen bij de fokker in Woerden heeft het bestuur de uitvoeringsregels voor de locatiecontrole en onderscheidingen aangepast.
We hebben hierdoor de mogelijkheid om onaangekondigd een locatiecontrole uit te voeren bij een fokker op basis van meldingen en hebben we regels opgesteld om een onderscheiding in te trekken.
Hierdoor hebben we meer mogelijkheden om op te treden bij ongewenste situaties.

Voor meer informatie over de regels zie het nieuwsbericht op onze website:
https://www.houdenvanhonden.nl/···/meer-mogelijkheden-locati···/

Raad van Beheer erkende rasvereniging

Tollers op marktplaats

Schitterende en goedkope Nova Scotia Duck Tolling Retriever pups op marktplaats gezien? Lees hier even verder!

 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2020
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744