Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
Informatie voor fokkers
- FAQ voor fokkers
- Geboorte Calculator
- Rasstandaard
- Fokreglement
- Sanctiebeleid
- Basisreglement W&G
- Fokkerslijst
- Dekreuenlijst
- Uw reu een dekreu?
- Procedure dekbeoordeling
- Dekbeoordelingen
- Overzicht (DNA) testen
- Nest statistieken
- Toller herplaatsing
- Raad van Beheer
- Inteelt COI en AVK uitleg
- Exterieurkeuring
- Scheiden van pups
- Import/Export
- Trimadvies
- Overlijden melden

Zie ook...
- Gezondheid

Uitslagen
- Baer test uitslagen
- CLPS uitslagen
- CP1 uitslagen
- Dilute/buff uitslagen
- DE test uitslagen
- DM test uitslagen
- ECVO uitslagen
- ED uitslagen
- Gonioscopie uitslagen
- Haplotype uitslagen
- HD uitslagen
- JADD uitslagen
- MDR1 uitslagen
- PRA-CEA uitslagen



Laatste update: 06-05-2022




Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


 



 
  Informatie voor fokkers

Op deze pagina zie ook linker kolom vindt u informatie betreffende fokaangelegenheden, en nog veel meer informatie.

Het Verenigingsfokreglement (VFR) voor het ras Nova Scotia Duck Tolling Retriever beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Nova Scotia Duck Tolling Retriever zoals deze zijn verwoord in de statuten en het huishoudelijk reglement van de rasvereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland. Dit Verenigingsfokreglement (VFR) is goedgekeurd door de Algemeneledenvergadering van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland op 16 maart 2013 en in werking getreden op 17 juli 2013 na toestemming en goedkeuring van de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Een nestje fokken met uw teef

Het gezegde "Bezint eer gij begint" zou niet alleen bij de aanschaf van een hond maar ook moeten gelden bij het fokken van honden.

Het doel van fokken behoort te zijn: het ras te verbeteren of op zijn minst op hetzelfde niveau te houden. In de ogen van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland zijn "geldelijk gewin" of "een nestje lijkt ons zo leuk" geen steekhoudende argumenten om te fokken.

De (aspirant)fokker zou op zijn minst de volgende vragen serieus in overweging moeten nemen:

 - Voldoet mijn teef aan de eisen van het VerenigingsFokReglement?
 - Voldoet de reu aan de eisen van het VerenigingsFokReglement of, in het geval van een buitenlandse reu, voldoet deze aan de leeftijds- en gezondheidseisen zoals deze in het VerenigingsFokReglement gesteld worden?

Zoektocht naar een reu begint bij het bekijken van de eigen teef en haar sterke en zwakke punten. De zwake punten zouden door de reu gecompenseerd moeten worden. Het kost tijd en energie om een eventuele kandidaat een beetje te volgen; hoe ontwikkeld hij zich, welke sterke en zwakke punten heeft hij? Hoe zit hij gezondheidstechnisch in elkaar? Wat zijn de gezondheidsgegevens van de achterliggende lijnen van de reu én de teef? U wilt ook geen reu gaan gebruiken die al heel veel nakomelingen heeft. Ga niet naar die reu die zo lekker dicht in de buurt woont, ook met de combinatie die je voor ogen hebt moet je iets positiefs bijdrage aan de populatie.

- Is mijn teef van voldoende kwaliteit (uiterlijk, werk, ingewonnen advies)?
- Is zij in optimale conditie (gezond, niet te dik, niet te oud of te jong)?
- Heeft zij een goed karakter?
- Heeft de reu die ik op het oog heb een goed karakter?
- Past de reu qua bloedlijnen, gezondheid en uiterlijk bij mijn teef?
- Heb ik als fokker voldoende kennis van het ras en deskundigheid om de dekking, de dracht en de bevalling te kunnen begeleiden?
- Heb ik als fokker voldoende kennis van het ras, deskundigheid en tijd om de opvoeding, inprenting en socialisatie van de pups op een juiste wijze te begeleiden?
- Heb ik als fokker voldoende kennis van het ras en genoeg tijd om de aspirant-kopers bevredigend op al hun vragen te kunnen antwoorden?
- Heb ik als fokker voldoende ruimte om een rustige kraamkamer in te richten?
- Heb ik als fokker de mogelijkheid pups langer te houden; kopers willen soms eerst met vakantie en overigens is het een goed gebruik dat de fokker pups van ontevreden kopers of zij die door nood daartoe gedwongen worden terugneemt en voor herplaatsing zorgt?
- Ben ik als fokker voorbereid op de risico's?
Realiseert u zich dan, dat iedere fokker één of meerdere tegenslagen kan overkomen?
- Bent u als fokker nog steeds naar eer en geweten van mening dat het verantwoord is te fokken?

De fokaangelegenhedencommissie staat u graag met raad en daad bij!


Dit Verenigingsfokreglement (VFR) geldt voor alle leden/fokkers/dekreu-eigenaren van de rasvereniging voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever.



Aanvraagformulier dekbeoordeling

Dekmelding
Meld de dekking van uw teef t.b.v. bijwerken gegevens op de website.

Geboortemelding
Meld de geboorte van uw nest t.b.v. bijwerken gegevens op de website.


De NSDTRCN is nooit verantwoordelijk noch aansprakelijk voor mogelijke (erfelijke en niet erfelijke) gebreken die zich in een nest of een latere levensfase van een pup/hond openbaren.
Fokkers en dekreu-eigenaren zijn moreel verplicht om voorafgaande aan de dekking elkaar alle relevante informatie te verstrekken over hun fokdier en de mogelijke risico's die er in een combinatie aanwezig kunnen zijn.

Ons advies aan fokkers: controleer voorafgaande aan de dekking ook zelf de gezondheidsuitslagen en eisen zoals omschreven in het VFR (Verenigingsfokreglement).
Het is zeer onplezierig als u later geconfronteerd wordt met gegevens die u had kunnen weten maar niet wist omdat u er niet naar heeft gevraagd.

Stambomen aanvragen voor pups

Bij een rashond in Nederland hoort een stamboom en een registratiebewijs, maar hoe kom je daaraan? Op deze pagina https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/stambomen-aanvragen-voor-pups/ vind je alle informatie over de verschillende stappen die je moet doen voor de aanvraag van stambomen voor je nest pups.

 




 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2022
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744