Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
Informatie voor fokkers
- Info voor fokkers
- Overzicht (DNA) testen
- Rasstandaard
- Fokreglement
- Sanctiebeleid
- Nest statistieken
- Toller herplaatsing
- Fokaangelegenheden
- Raad van Beheer
- Fokkerslijst
- Dracht calculator
- Dekreuenlijst
- Uw reu een dekreu?
- Procedure dekbeoordeling
- Dekbeoordeling
- Inteelt COI en AVK uitleg
- Scheiden van pups
- Import/Export
- Basisreglement W&G
- Trimadvies
- Overlijden melden

Zie ook...
- Gezondheid

Uitslagen
- Baer test uitslagen
- CLPS uitslagen
- CP1 uitslagen
- Dilute/buff uitslagen
- DE test uitslagen
- DM test uitslagen
- ECVO uitslagen
- ED uitslagen
- Gonioscopie uitslagen
- Haplotype uitslagen
- HD uitslagen
- JADD uitslagen
- MDR1 uitslagen
- PRA-CEA uitslagen



Laatste update: 30-03-2020




Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


 



 
  Informatie voor fokkers

Op deze pagina's vindt u informatie betreffende fokreglement, fokkers, dekreuen, nesten en nog veel meer informatie.

Het gezegde "Bezint eer gij begint" zou niet alleen bij de aanschaf van een hond maar ook moeten gelden bij het fokken van honden.

Het doel van fokken behoort te zijn: het ras te verbeteren of op zijn minst op hetzelfde niveau te houden. In de ogen van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland zijn "geldelijk gewin" of "een nestje lijkt ons zo leuk" geen steekhoudende argumenten om te fokken.

De (aspirant)fokker zou op zijn minst de volgende vragen serieus in overweging moeten nemen:

 - Voldoet mijn teef aan de eisen van het VerenigingsFokReglement?
 - Voldoet de reu aan de eisen van het VerenigingsFokReglement of, in het geval van een buitenlandse reu, voldoet deze aan de leeftijds- en gezondheidseisen zoals deze in het VerenigingsFokReglement gesteld worden?

Zoektocht naar een reu begint bij het bekijken van de eigen teef en haar sterke en zwakke punten. De zwake punten zouden door de reu gecompenseerd moeten worden. Het kost tijd en energie om een eventuele kandidaat een beetje te volgen; hoe ontwikkeld hij zich, welke sterke en zwakke punten heeft hij? Hoe zit hij gezondheidstechnisch in elkaar? Wat zijn de gezondheidsgegevens van de achterliggende lijnen van de reu én de teef? U wilt ook geen reu gaan gebruiken die al heel veel nakomelingen heeft. Ga niet naar die reu die zo lekker dicht in de buurt woont, ook met de combinatie die je voor ogen hebt moet je iets positiefs bijdrage aan de populatie.

- Is mijn teef van voldoende kwaliteit (uiterlijk, werk, ingewonnen advies)?
- Is zij in optimale conditie (gezond, niet te dik, niet te oud of te jong)?
- Heeft zij een goed karakter?
- Heeft de reu die ik op het oog heb een goed karakter?
- Past de reu qua bloedlijnen, gezondheid en uiterlijk bij mijn teef?
- Heb ik als fokker voldoende kennis van het ras en deskundigheid om de dekking, de dracht en de bevalling te kunnen begeleiden?
- Heb ik als fokker voldoende kennis van het ras, deskundigheid en tijd om de opvoeding, inprenting en socialisatie van de pups op een juiste wijze te begeleiden?
- Heb ik als fokker voldoende kennis van het ras en genoeg tijd om de aspirant-kopers bevredigend op al hun vragen te kunnen antwoorden?
- Heb ik als fokker voldoende ruimte om een rustige kraamkamer in te richten?
- Heb ik als fokker de mogelijkheid pups langer te houden; kopers willen soms eerst met vakantie en overigens is het een goed gebruik dat de fokker pups van ontevreden kopers of zij die door nood daartoe gedwongen worden terugneemt en voor herplaatsing zorgt?
- Ben ik als fokker voorbereid op de risico's?
Realiseert u zich dan, dat iedere fokker één of meerdere tegenslagen kan overkomen?
- Bent u als fokker nog steeds naar eer en geweten van mening dat het verantwoord is te fokken?


De fokaangelegenhedencommissie staat u graag met raad en daad bij!




 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2020
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744