Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
Informatie voor fokkers
- FAQ voor fokkers
- Geboorte Calculator
- Rasstandaard
- Fokreglement
- Sanctiebeleid
- Basisreglement W&G
- Fokkerslijst
- Dekreuenlijst
- Uw reu een dekreu?
- Procedure dekbeoordeling
- Dekbeoordelingen
- Overzicht (DNA) testen
- Nest statistieken
- Toller herplaatsing
- Raad van Beheer
- Inteelt COI en AVK uitleg
- Exterieurkeuring
- Scheiden van pups
- Import/Export
- Trimadvies
- Overlijden melden

Zie ook...
- Gezondheid

Uitslagen
- Baer test uitslagen
- CLPS uitslagen
- CP1 uitslagen
- Dilute/buff uitslagen
- DE test uitslagen
- DM test uitslagen
- ECVO uitslagen
- ED uitslagen
- Gonioscopie uitslagen
- Haplotype uitslagen
- HD uitslagen
- JADD uitslagen
- MDR1 uitslagen
- PRA-CEA uitslagenLaatste update: 26-11-2022
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Fokreglement

Hieronder treft u het "Verenigingsfokreglement" Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland (afgekort VFR NSDTRCN) aan. Indien belangstellenden het  fokreglement niet als pdf bestand kunnen openen kunnen zij contact opnemen met het secretariaat.

Het Verenigingsfokreglement (VFR) voor de Nova Scotia Duck Tolling Retriever beoogt bij te dragen aan de behartiging van de belangen van het ras Nova Scotia Duck Tolling Retriever en is goedgekeurd door de algemene ledenvergadering. Dit VFR geldt voor alle leden van de vereniging 'Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland'.

De in het VFR opgenomen 'gezondheidsregels' - zie artikel 4 - betreffen aandoeningen die in het ras voor kunnen komen en waarvoor (DNA) testen beschikbaar zijn.

VFR RvB versie 01122020_NSDTRCN ALV 23032022_webversie


 

 RvB wijziging BWG per 1-1-2018

Vanaf 1 januari 2018 is het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG) gewijzigd, in die zin dat de 12 maanden regel is aangepast.

Dit heeft ook gevolgen voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR is gewijzigd. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR is aangepast naar:

"Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste 12 maanden zit."

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van 12 maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.


 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2022
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744