Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
Informatie voor fokkers
- FAQ voor fokkers
- Geboorte Calculator
- Rasstandaard
- Fokreglement
- Sanctiebeleid
- Basisreglement W&G
- Fokkerslijst
- Dekreuenlijst
- Uw reu een dekreu?
- Procedure dekbeoordeling
- Dekbeoordelingen
- Overzicht (DNA) testen
- Nest statistieken
- Toller herplaatsing
- Raad van Beheer
- Inteelt COI en AVK uitleg
- Exterieurkeuring
- Scheiden van pups
- Import/Export
- Trimadvies
- Overlijden melden

Zie ook...
- Gezondheid

Uitslagen
- Baer test uitslagen
- CLPS uitslagen
- CP1 uitslagen
- Dilute/buff uitslagen
- DE test uitslagen
- DM test uitslagen
- ECVO uitslagen
- ED uitslagen
- Gonioscopie uitslagen
- Haplotype uitslagen
- HD uitslagen
- JADD uitslagen
- MDR1 uitslagen
- PRA-CEA uitslagenLaatste update: 13-09-2021
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  FAQ voor fokkers

Op deze pagina staat veel gevraagde informatie voor fokkers.Inschrijfformulier NSDTRCN

Inschrijfformulier NSDTRCN lidmaatschap via de fokker

Websitevermelding
Kennelvermelding voor fokkers & vermelding van uw reu op de dekreuenlijst.Uw reu een dekreu?

Aanmelden Dekreu

Aanvraagformulier dekbeoordeling

Dektijdstipbepaling bij de teef

Dekmelding
Meld de dekking van uw teef t.b.v. bijwerken gegevens op de website.

Extra aandachtspunten stamboomprocedure

Geboortemelding
Meld de geboorte van uw nest t.b.v. bijwerken gegevens op de website.

Dierenartsen-oogonderzoek
Oogonderzoek ECVO

Geldigheid ooguitslagen

Koopovereenkomst_versie 05-2020

WSAVA Vaccination Guidelines 2015 Full Version

Erfelijke ziekten bij rashonden. Hoe los ik dat probleem op?

The Whelping Pause, A Naturally Occurring Event - by Myra Savant Harris

Formulier levershunt test Utrecht
voorafgaande aan het onderzoek in te vullen.

Het-gebruik-van-K9data-als-zoekinstrument.

k9data handleiding.

Stambomen aanvragen voor pups

Bij een rashond in Nederland hoort een stamboom en een registratiebewijs, maar hoe kom je daaraan? Op deze pagina https://www.houdenvanhonden.nl/fokken-met-je-hond/stambomen-aanvragen-voor-pups/ vind je alle informatie over de verschillende stappen die je moet doen voor de aanvraag van stambomen voor je nest pups.


Raad van Beheer controleert fokkers op lidmaatschap rasvereniging
De Raad van Beheer controleert fokkers op het bewijs van lidmaatschap van een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging, conform art III.25.2 van het KR. Indien de fokker geen lid is van een voor het betrokken ras erkende rasvereniging, is een extra heffing van € 141,50 per nest verschuldigd (KR art III.25.1), dat tegelijk met de verschuldigde kosten voor het gehele nest moet worden overgemaakt.

Controle chipper
De chipper van de Raad van Beheer accepteert alleen nog maar 'bewijs van lidmaatschap' uitgegeven door de betreffende erkende rasvereniging(en).

De rasvereniging(en) kan zorgen voor een bewijs van lidmaatschap dat duidelijk voorzien is van de noodzakelijke gegevens om een controle door de chipper mogelijk te maken. De chipper zal het getoonde bewijs controleren met het voorbeeldbewijs dat via de rasvereniging(en) is ontvangen.

Opvragen bewijs van lidmaatschap
U kunt uw bewijs van lidmaatschap opvragen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@tollertales.nl
Note: wacht hiermee niet tot het laatste moment!

Heffing toeslag niet-lidmaatschap
Bij het niet kunnen tonen van een geldig bewijs van lidmaatschap zal de stamboomaanvraag automatisch verhoogd worden met de toeslag voor niet-lidmaatschap. Het is voor u als fokker dus van belang dat u bij de controle door de chipper altijd het bewijs van lidmaatschap van de desbetreffende rasvereniging kunt laten zien. U kunt uw bewijs van inschrijving bij de "Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland" opvragen door een e-mail te sturen naar ledenadministratie@tollertales.nl.

Niet alle fokkers vragen een aanbetaling maar indien een fokker een aanbetaling vraagt dan geldt het volgende:

-Een aanbetaling is pas gerechtvaardigd (conform het consumentenrecht) als er daadwerkelijk een product (pup) tegenover staat, dus pas als de pups daadwerkelijk geboren zijn en de koper voor een pup in aanmerking komt.
-Er mag dus géén aanbetaling worden gevraagd als er géén product (pup) beschikbaar is (m.a.w. er nog geen pups geboren zijn).
-Een aanbetaling mag wettelijk niet meer bedragen dan 50% van de verkoopwaarde.
-Zien partijen af van de koop dan dient de aanbetaling in zijn geheel te worden terugbetaald (er wordt immers géén pup (product) geleverd).
-let op! Vraag vooraf altijd inzage in de koopovereenkomst en teken niets waar u het niet mee eens bent.


 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2021
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744