Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
Informatie voor fokkers
- FAQ voor fokkers
- Geboorte Calculator
- Rasstandaard
- Fokreglement
- Sanctiebeleid
- Basisreglement W&G
- Fokkerslijst
- Dekreuenlijst
- Uw reu een dekreu?
- Procedure dekbeoordeling
- Dekbeoordelingen
- Overzicht (DNA) testen
- Nest statistieken
- Toller herplaatsing
- Raad van Beheer
- Inteelt COI en AVK uitleg
- Exterieurkeuring
- Scheiden van pups
- Import/Export
- Trimadvies
- Overlijden melden

Zie ook...
- Gezondheid

Uitslagen
- Baer test uitslagen
- CLPS uitslagen
- CP1 uitslagen
- Dilute/buff uitslagen
- DE test uitslagen
- DM test uitslagen
- ECVO uitslagen
- ED uitslagen
- Gonioscopie uitslagen
- Haplotype uitslagen
- HD uitslagen
- JADD uitslagen
- MDR1 uitslagen
- PRA-CEA uitslagenLaatste update: 13-09-2021
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Procedure dekbeoordeling

Aanvraagformulier dekbeoordeling

Geboortemelding
Meld de geboorte van uw nest t.b.v. bijwerken gegevens op de website.

U wilt fokken? Meld uw combinatie vooraf aan met het dekbeoordelingsformulier!

De Fokaangelegenhedencommissie (FAC) van de NSDTRCN heeft een gebruikersvriendelijk digitaal dekbeoordelingsformulier op de website staan (zie link hierboven). Zo is het voor u als fokker gemakkelijk om uw geplande dekking te melden.

Het indienen van aanvraag voor een dekbeoordeling heeft verschillende voordelen voor u als fokker. De Fokaangelegenhedencommissie beschikt over een uitgebreide database met gezondheidsgegevens. Aan de hand van die gegevens beoordelen de facleden of de geplande combinatie voldoet aan de eisen van het Verenigingsfokreglement (VFR) en het Kynologisch Reglement (KR). Voor u als fokker is het nuttig en aan te raden om gebruik te maken van de expertise van de Fokaangelegenhedencommissie.

Voor alle duidelijkheid: het is niet de taak van de Fokaangelegenhedencommissie om voor u een reu te zoeken. Maar de Fokaangelegenhedencommissie kan u wel op weg helpen en u vertellen op welke zaken u moet letten als u op zoek bent naar een dekreu.

Een tweede voordeel is dat combinaties met een "Voldoet wel aan het VFR" worden gemeld op de website. Ook worden deze combinaties doorgegeven aan de contactpersoon van de club voor Toller nestinformatie. Dit Tollerinformatiepunt kan dan doorverwijzen als belangstellenden zich melden voor een pup. Het blijft natuurlijk uw eigen beslissing of u al dan niet met deze belangstellenden in zee wilt gaan.

Voorwaarden voor het indienen van een aanvraag voor een dekbeoordeling:
- Fokker/eigenaar teef en reu verklaren de inhoud van het Verenigingsfokreglement (VFR) en het Kynologisch Reglement (KR) te kennen en hiernaar te handelen.
- Een dekbeoordeling kan enkel aangevraagd worden door de eigenaar van de teef. Als eigenaar wordt gezien degene die op het eigendomsbewijs (behorende bij de stamboom) van de teef vermeld staat.
- De op het eigendomsbewijs van de teef geregistreerde eigenaar dient lid te zijn van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland.
- De Fokaangelegenhedencommissie (FAC) beoordeelt alleen combinaties van leden waarvan de pups zullen worden ingeschreven in het Nederlands Honden Stamboek (NHSB).
- De aanvraag dekbeoordeling dient bij voorkeur tenminste één (1) maand voor de verwachte loopsheid door middel van het volledig ingevulde online dekbeoordelingsformulier bij de Fokaangelegenhedencommissie (FAC) te worden ingediend.
- De Fokaangelegenhedencommissie hanteert een termijn van 3 weken, na bevestiging van ontvangst, voor het behandelen van het beoordelingsformulier en voor het publiceren van de combinatie op de website.
- Een aanvraag voor dekbeoordeling waarvan de teef inmiddels is gedekt wordt niet in behandeling genomen en niet gepubliceerd.
- Een niet volledig en/of niet juist ingevuld dekbeoordelingsformulier kan worden geweigerd.
- Geboren nesten zonder dekbeoordeling worden niet geplaatst op de website!
- Door het indienen van een aanvraag voor een dekbeoordeling verplicht u zich, door middel van dit online formulier, melding te doen van een geboren nest, of u doet, maximaal 9 weken na de dekking, per e-mail naar de Fokaangelegenhedencommissie, melding dat uw teef leeg gebleven is. Leeg blijven teef eventueel vergezeld met opgave van vermoedelijke reden.
- Indien de teef leeg is gebleven zal de FAC u als fokker vragen of de combinatie bij volgende loopsheid wederom wordt toegepast. Zo ja, dan blijft de combinatie op de website staan. Echter als de ECVO binnen die periode verloopt, dient de fokker een nieuwe uitslag naar de FAC te sturen. Ontvangt de FAC geen nieuwe ECVO uitslag dan zal de combinatie, na het verlopen van de uitslag, worden verwijderd.

Wanneer stuurt u welke kopieën mee bij de aanvraag van een dekbeoordeling?
Kopieën ontvangen wij bij voorkeur digitaal ingescand als (pdf of jpg) indien het ingescande document onvoldoende leesbaar is kan deze worden geweigerd. verzenden via het FAC e-mail adres fac@tollertales.nl.

- HD, ED en oogonderzoek
Als u het HD onderzoek langer dan zes maanden geleden hebt laten doen, hoeft u geen kopie te sturen van de uitslag. De rasvereniging ontvangt namelijk ieder kwartaal de uitslagen van deze testen via de Raad van Beheer. Dit geldt ook voor de ED-test (niet verplicht). Is het onderzoek recent uitgevoerd, stuurt u dan een kopie mee (per e-mail). De gele kopie van het ECVO oogonderzoek die u mee krijgt van de oogarts ontvangen wij graag per post. Als de testen in het buitenland zijn gedaan, moet u ook kopieën van de uitslagen meesturen. Dit is bijvoorbeeld het geval als u een buitenlandse dekreu gebruikt of als u een hond heeft geïmporteerd die in het buitenland is onderzocht.

- prcd-PRA en CEA/ch
Als de uitslagen bekend zijn bij de rasvereniging, hoeft u geen kopie te sturen. Deze uitslagen staan ook op de website. Staat de uitslag van uw hond daar niet bij, stuur dan een kopie mee van de prcd-PRA-uitslag (voor beide ouderdieren verplicht) en eventueel de CEA/ch-uitslag (voor minimaal één ouderdier verplicht). Mogelijk is het prcd-PRA- en eventueel CEA/ch-pattern van de reu of teef al bepaald bij geboorte. In dat geval stuurt u de uitslagen van de voorouders.

-DNA testen: JADD (Juvenile Addison's Disease), CP1 (Cleft Palate 1), CLPS (Cleft Lip/Palate Syndactyly), BUFF (Dilute), DM (Degeneratieve Myelopathie), DE(N) (Degenerative Encephalopathy)
Als één of beide ouderdieren zijn getest op één of meerdere van de genoemde aandoeningen/eigenschappen vragen wij u een kopie van het certificaat (per e-mail) te sturen aan de FAC. Indien het DNA pattern van één of meerdere aandoeningen bepaald is bij geboorte stuurt u de uitslagen van de voorouders (per e-mail)

- Showuitslagen
Keurverslagen van minimaal drie CAC/CACIB shows, kopieën van buitenlandse showkwalificaties moet u meesturen met de dekaanvraag (per e-mail). Ook daarvoor geldt dat alleen kwalificaties behaald op CAC/CACIB shows meetellen.
 
of


- Exterieurkwalificatie in combinatie met werkkwalificatie
Keurverslagen van minimaal twee CAC/CACIB shows, kopieën van buitenlandse showkwalificaties moet u meesturen met de dekaanvraag (per e-mail). Ook daarvoor geldt dat alleen kwalificaties behaald op CAC/CACIB shows meetellen. Tevens stuurt u dan tenminste één jachtdiploma/certificaat erkend door ORWEJA/RvB, NSDTRCN, Federatie Hondensport Nederland. en/of door de RvB erkende zusterretrieververenigingen, of erkend door een buitenlandse kennelclub.

Heeft u vragen en/of opmerkingen over de digitale aanvraag dekbeoordeling?

Mail ze dan naar fac@tollertales.nl. 

Fokaangelegenhedencommissie
Jolanda Achterberg

Postadres: Krulmos 10, 2811JA Reeuwijk t.b.v. gele kopie ECVO

 

 


 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2021
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744