Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
Informatie voor fokkers
- FAQ voor fokkers
- Geboorte Calculator
- Rasstandaard
- Fokreglement
- Sanctiebeleid
- Basisreglement W&G
- Fokkerslijst
- Dekreuenlijst
- Uw reu een dekreu?
- Procedure dekbeoordeling
- Dekbeoordelingen
- Overzicht (DNA) testen
- Nest statistieken
- Toller herplaatsing
- Raad van Beheer
- Inteelt COI en AVK uitleg
- Exterieurkeuring
- Scheiden van pups
- Import/Export
- Trimadvies
- Overlijden melden

Zie ook...
- Gezondheid

Uitslagen
- Baer test uitslagen
- CLPS uitslagen
- CP1 uitslagen
- Dilute/buff uitslagen
- DE test uitslagen
- DM test uitslagen
- ECVO uitslagen
- ED uitslagen
- Gonioscopie uitslagen
- Haplotype uitslagen
- HD uitslagen
- JADD uitslagen
- MDR1 uitslagen
- PRA-CEA uitslagenLaatste update: 13-09-2021
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Sanctiebeleid

Procedures bij het niet naleven van het Verenigingsfokreglement van de NSDTRCN
Om voor een ieder duidelijkheid te scheppen hebben wij deze procedure ingevoerd die voor alle leden van toepassing is. Uiteraard gaan wij er van uit dat alle bij de NSDTRCN aangesloten fokkers het Verenigingsfokreglement volgen en steunen. Wij hopen dan ook deze procedures niet ten uitvoering te hoeven brengen.

Eerste overtreding
 - Formele schriftelijke reprimande
 - Wanneer een fokker of dekreu-eigenaar een ouderdier c.q. combinatie inzet voor de fokkerij terwijl deze niet voldoet aan de geldende eisen van het VFR, dan zal er door het bestuur een schriftelijk waarschuwing naar de betreffende eigena(a)r(en) worden gestuurd.
 - Bij een overtreding op artikel 2. FOKREGELS en/of artikel 7. EXTERIEURREGELS wordt de betreffende eigena(a)r(en) (en diens honden) de eerstvolgende 12 maanden uitgesloten van publicatie op de fokkerslijst, nestbemiddeling en/of de dekreuen lijst.
 - Een overtreding op artikel 4. GEZONDHEIDSREGELS en/of artikel 3. WELZIJNSREGELS (Artikel VIII.1 KR) zal ná 12 maanden aan de eerstvolgende ALV worden voorgelegd. De ALV beslist over het wel/niet opheffen van de sanctie.
 - Tevens verwijdering van een eventuele advertentie uit het clubblad, bij verwijdering van een advertentie zal geen restitutie van gelden plaatsvinden.

Tweede overtreding
 - Wanneer een fokker of dekreu-eigenaar nogmaals een ouderdier c.q. combinatie inzet voor de fokkerij terwijl deze niet voldoet aan de geldende eisen van het VFR, dan zal er door het bestuur een tweede schriftelijke waarschuwing naar de betreffende eigena(a)r(en) worden gestuurd.
 - Geen publicatie op de fokkerslijst, nestbemiddeling en/of de dekreuen lijst voor de periode van 2 jaar.

Derde overtreding
 - Royement als lid van de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland.


Alle overtredingen op het Verenigingsfokreglement worden gerapporteerd aan de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

Het bestuur van de NSDTRCN en de fokaangelegenhedencommissie zijn niet aansprakelijk voor de mogelijke gebreken bij fokproducten van welke combinatie dan ook.


 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2021
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744