Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
Jacht (JPC) info
- Jachttraining
- Tolling workshop
- Clubdiplomadag
- Workingtest
- SJP-proevendag
- Meervoudige Apporteer Proef
- Veldwedstrijd
- Champions Trophy

- Wedstrijdkalender JPC
- Reglement Jachthonden Proeven
- TollingTest
- Diploma behaald!
- Speuren/Zweetwerk

Zie ook...
- WedstrijdkalenderLaatste update: 29-10-2020
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Jacht (JPC) info

Jachtproeven Commissie NSDTRCN:

Esther Booker
Jan van Vulpen

E-mail adres: jpc@tollertales.nl
Alle Retrieververenigingen maken gebruik van hetzelfde JPC reglement, per vereniging is deze al dan niet aangepast, zijn rasspecifieke of door de NSDTRCN (nog) niet georganiseerde hoofdstukken/artikelen doorgehaald of juist toegevoegd.

NSDTRCN JPC Reglement


JPC agenda
Clubdiplomadag 2021 - 27-03-2021
Locatie: Putten

Deelname is opengesteld voor alle retrieverrassen (en Ierse Water Spaniels) met dien verstande dat leden/voorjagers met een Nova Scotia Duck Tolling Retriever of Flatcoated Retriever voorrang hebben tot het maximum aantal deelnemers is bereikt.
U kunt, tenzij anders wordt vermeld, tot uiterlijk 2 weken voor de CDD inschrijven tenzij het maximum aantal deelnemers eerder is bereikt.

LET OP! Datum onder voorbehoud
Tolling Test 2021 - 05-04-2021
Op paasmaandag 5 april organiseren wij voor de 5e maal, in samenwerking met de Belgian Toller Club, een TollingTest op een prachtige locatie in Nederland (Beuningen).

Het ‘Tolling’ is het authentieke werk van onze Tollers en wint duidelijk steeds meer interesse in binnen- en buitenland. "Tolling" is een Midden Engels woord en betekent "het lokken van wild". Voor de jager betekent dit het binnen bereik aantrekken van watervogels door gebruik te maken van het speelse gedrag van een tollende hond, en dit op dezelfde manier als een vos eenden dichterbij lokt.
Klasses: Junior - Beginners - Novice - Open - Veteranen

Inschrijven is (nog niet) open, loopt via gundogs.be!

Maximaal 15 deelnemers.

LET OP! Datum onder voorbehoud

Hoe inschrijven voor een wedstrijd via gundogs.be?
Heb je reeds een gebruikersnaam? Neen, druk op de knop "Aanmelden". Klik vervolgens op de knop "Gebruikersnaam aanvragen". Vul de nodige gegevens in en druk op de knop "Aanvraag". De aanvraag zal door Gundogs.be goedgekeurd worden, je ontvangt dan een email met gebruikersnaam + password. Nu heb je je gebruikersnaam en kun je een hond inschrijven op een wedstrijd.

Heb je reeds een gebruikersnaam? Zo ja, meld je dan aan, ga via "mijn gegevens" naar die van je hond(en) (of voeg eerst een hond toe), en druk vervolgens op de knop "Schrijf mij in voor een wedstrijd". De gegevens van je hond en van jezelf zouden correct moeten zijn, zij staan enkel ter informatie bij de inschrijving. Selecteer één of meerdere wedstrijden, kies een klasse en eventueel extra informatie. Druk vervolgens op de knop "inschrijven".

De opengestelde klasses zijn (o.v.b.):

Junior klasse
Voor honden zonder wedstrijdervaring, niet jonger dan 12 maanden en niet ouder dan 21 maanden op de dag van de Tolling Jachtproef.

Beginner klasse
Voor honden die op de dag van de Tolling Jachtproef minstens 12 maanden oud zijn. Een hond welke voorheen de kwalificatie Uitmuntend (U) in Beginner klasse heeft behaald mag in hetzelfde kalenderjaar nog in deze klasse deelnemen, maar moet voorrang geven aan honden welke nog geen Uitmuntend (U) hebben behaald in deze klasse. Honden welke eerder zijn ingeschreven in Novice klasse kunnen niet meer deelnemen in Beginner klasse.

Novice klasse
Voor honden welke een Uitmuntend (U) hebben behaald in Beginner klasse of eerder hebben ingeschreven in Novice klasse en hier nog geen twee maal een Uitmuntend (U) hebben behaald. Als een hond twee maal een Uitmuntend (U) heeft behaald in Novice klasse, kan hij niet meer inschrijven in deze klasse.

Open klasse
Voor honden welke twee maal een Uitmuntend (U) hebben behaald in Novice klasse tijdens een Tolling Jachtproef.

Veteranen klasse
Voor honden welke op de dag van de Tolling Jachtproef minstens 9 jaar oud zijn en welke twee maal een Uitmuntend (U) hebben behaald in Novice klasse tijdens een Tolling Jachtproef.

SJP 2021 - 03-07-2021
SJP zaterdag 3 juli

Locatie: Kropswolde

Deelname is opengesteld voor alle Retrievers en IWS met dien verstande dat leden van de NSDTRCN en FRC tot 2 weken voor de sluitingsdatum voorrang hebben.
Organisatie is in handen van:
JPC/FRC en de JPC/NSDTRCN
Met medewerking van:
CBRN/FRC/WFRG/GRCN/GRV/LKN/CCRCN/IWSVN

Er kunnen maximaal 80 honden deelnemen.

Inschrijven via ORWEJA.nl

LET OP! Datum onder voorbehoud
De verdeling van de klassen bij een WT

Er zijn vier klassen. De C-klasse, de B1-klasse, de B2-klasse en de A-klasse. Inschrijving in een klasse vindt plaats op basis van eerder behaalde resultaten tijdens clubdiplomadagen en workingtesten georganiseerd door Nederlandse retrieverrasverenigingen, resultaten binnen ORWEJA verband behaald op KJV-jachthondenproeven, MAP's en veldwedstrijden of kwalificaties behaald in het buitenland.
C-klasse
- Voor honden met 1 of meerdere C-diploma's.
- Voor honden met 1 of meerdere B-diploma's, die de leeftijd van 18 maanden nog niet hebben bereikt en waarvan de voorjager de hond nog niet wenst in te schrijven in de B-klasse.

B1-klasse
- Voor honden met 1 of meerdere B-diploma's die voor het eerst in de B-klasse inschrijven.
- Voor honden met 1 of meerdere B-diploma's die op grond van eerdere wedstrijdresultaten niet voldoen aan de eisen gesteld voor de B2-klasse.
- voor honden met 1 of meerdere certificaten behaald in de startersklasse in de OWT.

B2-klasse
- Voor honden die eerder in de B2-klasse inschreven.
- Voor honden met 1 of meerdere B-diploma's die op eerdere Workingtesten in de B1-klasse tweemaal eindigden bij de eerste 5.
- Voor honden met 1 of meerdere B-diploma's die op MAP's op B-niveau tweemaal eindigden bij de eerste 5.
- Voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging zijn gekwalificeerd met een kwalificatie ZG, G, of CQN maar daarbij niet werden geplaatst bij de eerste 3.
- Voor honden ouder dan 24 maanden die eerder bij diplomadagen en KJV-jachthondenproeven zijn opgegaan voor het A-diploma maar dit niet behaald hebben.
- Voor honden met 1 of meerdere certificaten behaald in de Novice-klasse in de OWT.

A-klasse
- Voor honden met 1 of meerdere A-diploma's.
- Voor honden die op een CAC-veldwedstrijd georganiseerd door een Nederlandse Vereniging bij de eerste 3 zijn geëindigd met minimaal de kwalificatie ZG, of driemaal een kwalificatie G of eenmaal een kwalificatie U behaald hebben.
- Voor honden met 1 of meerdere certificaten behaald in de Open Klasse in de OWT.

De deelnemer is verantwoordelijk voor de inschrijving in de juiste klasse. Indien tijdens of na de wedstrijd blijkt, dat is ingeschreven in een onjuiste klasse volgt diskwalificatie e/o verwijdering uit de uitslag.


My ORWEJA voor uw SJP (standaardjachtproef) 
Vanaf 2013 gaat het inschrijven voor SJP (standaardjachtproef) en veldwedstrijden via het nieuwe digitale ORWEJA wedstrijdensysteem My ORWEJA. Voor deelnemers wordt het een stuk eenvoudiger om in te schrijven voor jachthondenproeven en veldwedstrijden. Bovendien kunnen deelnemers een profiel aanmaken zodat gegevens nog maar één keer ingevoerd hoeven te worden zelfs bij het inschrijven voor meerdere proeven, veldwedstrijden of OWT's.

Hoe werkt My ORWEJA?
Op My ORWEJA. kunt u uw eigen profiel aanmaken met uw persoonlijke gegevens en uiteraard de gegevens van uw hond(en). Dit blijft allemaal online opgeslagen zodat u deze gegevens direct kunt gebruiken bij het inschrijven. Ook kunt u gegevens kwijt zoals de stamboom van uw hond, lidmaatschapgegevens van de KJV en/of rasvereniging(en) maar bijvoorbeeld ook de gegevens van voorjagers.

Let op ! Zorg dat u uw gegevens correc invoert, let op hoofd- en kleine letters. Zoals u het invoert in uw profiel, zo komt het op uw diploma te staan, de organisatie is hier niet verantwoordelijk voor.

Voor meer informatie kijk op http://www.orweja.nl/myorweja/


De ORWEJA-reglementen kunt u downloaden via http://www.orweja.nl/reglementen/

Wilt u wat meer weten over jachthonden en waar er wedstrijden worden gehouden:

De wedstrijdkalenders van de andere Retrieververenigingen zijn te vinden op:

Chesapeake Bay Retriever Club Nederland: www.chesapeakebayretrieverclubnederland.nl 
Flatcoated Retriever Club: www.frc-nl.com 
Golden Retriever Club Nederland: www.goldenretrieverclub.net 
Labrador Kring Nederland: www.labradorkring.nl 
Nederlandse Labrador Vereniging: www.nlv.nu 
Werkende Flatcoated Retriever Groep http://www.wfrg.nl/index.php/evenementen/agenda

ORWEJA Jachtproeven: http://www.orweja.nl/jachthondenproeven/  

De StandaardJachtProef (SJP)
KJV (Koninklijke Jagers Vereniging, voorheen KNJV, Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging)


Een (SJP) StandaardJachtProef bestaat uit drie gestandaardiseerde gedrag - en gehoorzaamheidsproeven (A tot en met C) en zeven gestandaardiseerde apporteerproeven (D tot en met J).r
Een SJP-proef is vergelijkbaar met een Clubdiplomadag maar er wordt gewerkt met koud wild en niet met dummy's.

Diploma C:
Proef A: Aangelijnd en los volgen
Proef B: Uitsturen en komen op bevel
Proef C: Houden van de aangewezen plaats
Proef D: Apport te land
Proef E: Apport uit diep water

Diploma B:
Proef F: Verloren apport te land
Proef G: Markeerapport te land
Proef H: Apport over diep water

Diploma A:
Proef I: Dirigeerproef te land
Proef J: Apport van verre loper over breed water

Het doel van de SJP-proef is primair de mate van perfectie en het niveau van de opleiding voor het werk na het schot van de deelnemende honden vast stellen door middel van een formeel examen aan de hand van gestandaardiseerde gedrag - en gehoorzaamheidsproeven en gestandaardiseerde enkelvoudige apporteerproeven.

De proeven worden uitgezet en gekeurd volgens het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven.
Het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven kunt u downloaden: http://www.orweja.nl/reglementen/  

http://www.orweja.nl/jachthondenproeven/

 

De deelnemer is verantwoordelijk voor de inschrijving in de juiste klasse. Indien tijdens of na de wedstrijd blijkt, dat is ingeschreven in een onjuiste klasse volgt diskwalificatie e/o verwijdering uit de uitslag.

In welke klasse inschrijven met buitenlandse kwalificatie?

Annuleringen
Het is mogelijk dat een eerder gedane inschrijving wordt geannuleerd. Wij hanteren daarbij de volgende procedure:
* Annuleringen vóór de sluitingsdatum, indien zij reeds betaald hebben: Volledige bedrag retour.
* Geen plaatsing omdat maximum is bereikt en/of reserves niet mee kunnen doen omdat maximum is bereikt: Volledige bedrag retour.
* Annuleringen ná de sluitingsdatum ontvangen hun inschrijfgeld terug, alleen als een reservekandidaat mee kan doen: Bedrag, minus administratiekosten, retour.
* Annulering ná sluitingsdatum - welke reden dan ook - zonder dat er een reserve voor in de plaats komt: Bedrag wordt niet retour gestort.

 


 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2020
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744