Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
Jacht (JPC) info
- Jachttraining
- Tolling workshop
- Clubdiplomadag
- Workingtest
- SJP-proevendag
- Meervoudige Apporteer Proef
- Veldwedstrijd
- Champions Trophy

- Wedstrijdkalender JPC
- Reglement Jachthonden Proeven
- TollingTest
- Diploma behaald!
- Speuren/Zweetwerk

Zie ook...
- WedstrijdkalenderLaatste update: 29-10-2020
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Reglement Jachthonden Proeven & Reglement JPC NSDTRCN

Alle Retrieververenigingen maken gebruik van hetzelfde JPC reglement, per vereniging is deze al dan niet aangepast, zijn rasspecifieke of door de NSDTRCN (nog) niet georganiseerde hoofdstukken/artikelen doorgehaald of juist toegevoegd.

NSDTRCN JPC Reglement

Het Reglement Jachthonden Proeven (RJP) reglementeert de te houden jachthondenproeven in Nederland. In dit reglement vindt u informatie over de definitie en doelstelling van jachthondenproeven, de soorten jachthondenproeven, de voorschriften voor het uitschrijven van jachthondenproeven en het verlenen van vergunningen, over het inschrijven en toelaten van honden op jachthondenproeven en over de organisatie, het verloop en de afwikkeling van jachthondenproeven. Er is een apart hoofdstuk over gedelegeerden, keurmeesters en officiële geweren en over klachten en geschillen. In de bijlagen worden de diverse proeven beschreven, de KNJV-proef, Meervoudige Apporteerproef (MAP), de Nimrodproef inclusief de selectieprocedure.

Annuleringen
Het is mogelijk dat een eerder gedane inschrijving wordt geannuleerd. Wij hanteren daarbij de volgende procedure:
* Annuleringen vóór de sluitingsdatum, indien zij reeds betaald hebben: Volledige bedrag retour.
* Geen plaatsing omdat maximum is bereikt en/of reserves niet mee kunnen doen omdat maximum is bereikt: Volledige bedrag retour.
* Annuleringen ná de sluitingsdatum ontvangen hun inschrijfgeld terug, alleen als een reservekandidaat mee kan doen: Bedrag, minus administratiekosten, retour.
* Annulering ná sluitingsdatum - welke reden dan ook - zonder dat er een reserve voor in de plaats komt: Bedrag wordt niet retour gestort.

Het ORWEJA-reglement Jachthondenproeven kunt u downloaden: http://www.orweja.nl/regelementen/reglement-jachthondenproeven-rjp 

 


 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2020
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744