Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
Overige informatie
-
Gegevens op de website
- Raad van Beheer
- Showkalender
- Showuitslagen
- Wedstrijdkalender
- Vuurwerkangst
- Prikbord
- Literatuur en links
- Cijfers & statistieken
- Gebruikte headers
- Copyright
- Laatste updates
- Titels en kampioenschappen

Hondensporten
- Startlicentie

- Fietsen met je hond
- Steppen met je hond

- Agility
- Apporteersport
- Canicross
- Clickertraining
- Combisport
- Dock Diving
- Dogdance
- Flyball
- Frisbee
- G&G (Gedrag&gehoorzaamheid)
- Hoopers
- Jacht
- Obedience
- Nordic dog walking
- Rally-O
- Reddingshondenwerk
- Speuren/Zweetwerk
- TreibballLaatste update: 26-11-2022
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Jacht

Een klein deel van de jachthonden werkt nog in de praktijk, gaat dus mee op jacht. De mogelijkheden om te jagen nemen in Nederland sterk af, sommige typen jacht bestaan zelfs niet eens meer.

Voor jachthonden is dus steeds minder emplooi en het overgrote deel is vooral gezelschapshond. Gemotiveerde eigenaars hebben vaak nog wel de kans hun dieren hun originele talenten te laten ontplooien. Op veel plaatsen kan men honden voor jachthondenwerk trainen.

De opleidingen worden met name aangeboden door de KJV, door sommige rasverenigingen maar ook enkele kynologenclubs. Verder zijn er op dit terrein talloze particuliere hondenscholen en individueel werkende instructeurs actief.

De vaardigheid van de getrainde hond kan worden getest op proeven en wedstrijden. De Commissie Jachthonden van de Raad van Beheer is belast met de zorg voor het goed functioneren van veldwedstrijden en jachthondenproeven.

Op de website van Orweja is meer informatie te vinden over de diverse wedstrijden en proeven: www.orweja.nl.Jachthondenproeven

De Commissie Jachthonden kent ook verschillende soorten jachthondenproeven. Die zijn allemaal op de jachtpraktijk gebaseerd, maar kunstmatig, met dood wild (cold game). De proeven bieden de mogelijkheid de hond te beoordelen op z'n bruikbaarheid in de praktijk.

Er zijn drie soorten proeven: de SJP (standaardjachtproef), de MAP en de Nimrod-proef.

De SJP (standaardjachtproef) is een samenstel van gedrag- en gehoorzaamheidsproeven en enkelvoudige apporteerproeven. Deze proef kent drie niveaus, C, B en A.

De MAP is een samenstel van meervoudige apporteerproeven en kent twee niveaus, B en A. De honden die in een seizoen een B-diploma of een A-diploma hebben gehaald mogen meedoen aan de MAP op B- respectievelijk A-niveau.

Jaarlijks bieden de KJV-gewesten samen zo'n vijftig proevendagen aan. De meeste rasverenigingen van staande en apporterende honden hebben jaarlijks ook een proef waar volgens ORWEJA-reglement wordt gekeurd en met dood wild wordt gewerkt, en die KJV-proef wordt genoemd. Deze rasverenigingen organiseren daarnaast voor hun leden vaak ook een min of meer uitgebreid programma aan wedstrijden en proeven volgens een clubreglement.

Het jaarlijkse topevenement op jachtproevengebied is de Nimrod-proef in november. Deelname geschiedt op uitnodiging. De Commissie benadert hiervoor de honden die in het afgelopen seizoen het best hebben gepresteerd, zo veel mogelijk één per ras. Zie ook http://www.nimrod-nederland.nl/ 

Veldwedstrijden / Zweetproef
In Nederland organiseren zo'n 25 (ras)verenigingen veldwedstrijden, zij hebben de status VWOV (Veld Werk Organiserende Vereniging). Op een veldwedstrijd worden de deelnemende honden tijdens de jacht beoordeeld op hun specifieke eigenschappen.

Er zijn dus veldwedstrijden in allerlei vormen, naar gelang het ras: drijfjachten, jachten voor de voet, met honden solo werkend of in een koppel, wedstrijden waar het gaat om apporteren of om zweetspoor uitwerken. De wedstrijden vinden plaats in het voorjaar en vooral in het najaar.

Bij een aantal veldwedstrijden is een CAC te winnen, soms ook een CACIT. Deze kampioenschapsprijzen kwalificeren, mits in voldoende aantal verzameld, voor respectievelijk de titel Nederlands en Internationaal Werkkampioen. Voor veel jachthondenrassen is een kwalificatie op een veldwedstrijd ook vereist om Internationaal Schoonheidskampioen te kunnen worden.
v Voor meer informatie over jachttraining kijk op:
http://www.knjv.nl/
http://www.orweja.nl/
 
 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2022
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744