Home  |   De NSDTRCN  |   Informatie voor fokkers  |   De Toller  |   Gezondheid  |   Jacht (JPC) informatie  |   Overige informatie
 
 
Overige informatie
-
Gegevens op de website
- Raad van Beheer
- Showkalender
- Showuitslagen
- Wedstrijdkalender
- Vuurwerkangst
- Prikbord
- Literatuur en links
- Cijfers & statistieken
- Gebruikte headers
- Copyright
- Laatste updates
- Titels en kampioenschappen

Hondensporten
- Startlicentie

- Fietsen met je hond
- Steppen met je hond

- Agility
- Apporteersport
- Canicross
- Clickertraining
- Combisport
- Dock Diving
- Dogdance
- Flyball
- Frisbee
- G&G (Gedrag&gehoorzaamheid)
- Hoopers
- Jacht
- Obedience
- Nordic dog walking
- Rally-O
- Reddingshondenwerk
- Speuren/Zweetwerk
- TreibballLaatste update: 26-11-2022
Privacyverklaring AVG mei 2018 NSDTRCN

Raad van Beheer erkende rasvereniging


  
  Raad van beheer

Website van De Raad van Beheer www.raadvanbeheer.nl

Jeugd- Veteranenkampioen en Kampioenskruis digitaal aanvragen
De aanvraag van de titel Jeugkampioen en de titel Veteranenkampioen kunt u voortaan digitaal aanvragen via de website. Ook het Kampioenskruis kan voortaan digitaal aangevraagd worden. Wel moet u daarvoor wachten tot u de titel bevestigd heeft gekregen voor u het Kampioenskruis aanvraagt. Voor het bestelformulier "Kampioenskruis" zie www.raadvanbeheer.nl onder de knop "Inschrijvingen". Voor het aanvraagformulier "Nederlands Jeugd/ Veteranenkampioen" zie www.raadvanbeheer.nl onder de knop "inschrijvingen".

Besluiten AV Raad van Beheer - 31 oktober 2009
Op zaterdag 31 oktober hebben de leden van de Raad van Beheer tijdens de ALV gestemd over het wijzigen van het Huishoudelijke Reglement (HR) en het Kynologische Reglement (KR). De reden voor deze vergadering is vanwege de zaak van de NMa die loopt tegen de RvB. De NMa heeft besloten dat de RvB open moet staan voor meer dan 1 rasvereniging per hondenras en meerdere KC's per regio. De uiterste datum voor de NMa was 1 november. Uiteraard moeten, voordat deze regel van kracht kan gaan, het HR en KR van de Raad van Beheer gewijzigd worden. Dat kan alleen tijdens een ALV gebeuren.

Er waren 127 stemgerechtigden aanwezig tijdens deze vergadering. Alle voorstellen voor de te wijzigen HR-artikelen zijn aangenomen.

Artikel 2 HR: 5 tegen, 4 onthoudingen.
Artikel 6 HR: 56 voor, 53 Tegen, 8 Onthoudingen en dus 10 niet gestemd.
Artikel 6F. HR. krijgt extra aandacht van een nog op te richten taskforce.
Artikel 20 HR: 80 voor, 20 tegen.
Artikel 33 HR: 76 voor, 7 tegen, 10 onthoudingen.

Alle te wijzigen KR-artikelen zijn in 1 keer ter stemming gebracht: 83 voor, 12 tegen, 10 onthoudingen. (Aanpassing van het KR; van enkelvoud naar meervoud m.b.t. rasvereniging(en) en KC('s). Nu is het zaak dat de taskforces opgericht worden, dat de punten en komma's goed komen te staan en er een verdere invulling gegeven kan worden voor de verwelkoming van de eventuele nieuwe Rasverenigingen en KC's. Aan de eerste eis van de NMa heeft de Raad van Beheer nu voldaan.

De deur voor meerdere verenigingen per ras, gekoppeld aan een RvB lidmaatschap is gezet. Een hele mijlpaal !

Bovenstaand is reeds in de nieuwsbrief van november gepubliceerd, om geen misverstanden te krijgen willen wij de kreet "mijlpaal" graag nader uitleggen omdat deze kreet in de volksmond vaak wordt uitgelegd als iets positiefs. De letterlijke betekenis van een "mijlpaal" is: "een figuurlijk tijdstip dat een periode afsluit of waarop een nieuwe periode begint". In bovenstaand een "mijlpaal" omdat het in de geschiedenis van de Nederlandse kynologie de grootste en meest ingrijpende gebeurtenis is sinds de oprichting van de Raad van Beheer op 18 december 1901.ar en het moet niet koud (uit de koelkast) worden geserveerd.


 
 

Copyright Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland 1990-2022
De NSDTRCN is een door de Raad van Beheer erkende rasvereniging ingeschreven bij de KvK onder nummer 040166744